Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 34045

CELOTĚLOVÁ HYPOTERMIE NOVOROZENCE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 34045
Název CELOTĚLOVÁ HYPOTERMIE NOVOROZENCE
Nepočítat režii
Poznámka Vytvoření nového výkonu celotělová hypotermie u novorozenců jako léčebné metody po prodělané perinatální asfyxii. Celosvětové studie prokázaly významný vliv hypotermie na snížení neurologických následků u donošených novorozenců po prodělané asfyxii. Jako léčebný postup je hypotermie uvedena i v doporučených postupech kardiopulmonální resuscitace novorozence 2015. Novorozenci jsou jedinou věkovou skupinou, u které byl uvedený efekt prokázán.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
304 neonatologie 3050 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
301 dětské lékařství 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den, 3/1 čtvrtletí
Doba trvání 1440
Popis Léčebné metoda, jejíž jednoznačnou indikací je těžká asfyxie novorozence.
Čím výkom začíná Výkon začíná monitorováním aEEG pomocí integrované amplitudy. K monitorování je užito jehlových nebo kožních elektrod.
Obsah a rozsah výkonu Novorozenec je uložen na temperovanou podložku. Během prvních 60 min je řízeně snížena tělesná teplota na 33–34 °C. Teplotní rozmezí je sledováno pomocí servoregulace teploty chladící jednotkou, popř. manuálním řízením při kontinuálním měření teploty jádra (teplota v rektu nebo v močovém měchýři). Současně s tím je zahájena analgosedace většinou opiáty, benzodiazepiny nebo barbituráty. Je sledována hemodynamika (invazivním způsobem). Denně je kontrolována sonograficky CNS. aEEG je trvale monitorováno. Po 72 hod začíná zahřívání pacienta (rewarming). Teplota je zvyšována rychlostí 0,5°C/hod při pečlivém sledování neurologického a oběhového systému.
Čím výkom končí Výkon je ukončen po předchozím rewarmingu dosažením fyziologické hodnoty tělesné teploty.
Podmínky Novorozenecká jednotka intenzivní a resuscitační péče poskytující nejvyšší stupeň IP. (Centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii - neonatologii). Pracoviště musí disponovat vybavením pro poskytování řízené hypotermie (chladící jednotka), přístrojem pro umělou plicní ventilaci, monitorem aEEG, monitorem životních funkcí, sonografickým přístrojem pro ultrazvukovou diagnostiku CNS, fakultativně monitorem pro tkáňovou oxymetrii.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 specializovaná způsobilost neonatologie nebo pediatrie 5 360 3 378,56
S3 sestra JIRP 360 1 293,73
Celkem: 4 672,30
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084419 Subdermální jehlové elektrody Unique CFM, bal/40ks 0,125 10 720,00 2 100,00 % 1 621,40
Celkem: 10 720,00 1 621,40
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0001125 Morphin 1% 1 0,00 % 52,80
0093701 Sufenta 5MCG/ML 5x2ml 1 1 0,00 % 34,59
0184095 Midazolam Accord 5MG/ML 10x1ML 1 0,00 % 93,87
0084449 Luminal 200MG/ML 5x1ml 1 0,00 % 116,90
0011670 Plasmalyte inf. sol. roztok 20x500ML 0,4 0,00 % 169,20
Celkem: 0,00 467,36
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008276 Chladící jednotka 10 28500 4 0 100,00 % 570 000,00 2 137,50
A008275 CFM monitor (aEEG) 10 32000 4 0 100,00 % 640 000,00 2 400,00
A002479 Infuzní pumpa 6 5 4 21 100,00 % 35 000,00 176,61
A002479 Infuzní pumpa 6 5 4 21 100,00 % 35 000,00 176,61
A002479 Infuzní pumpa 6 5 4 21 100,00 % 35 000,00 176,61
Celkem: 1 315 000,00 5 067,33
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
7 156,08 4 672,30 4 723,20 16 552

Zpět na výpis