Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25265

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25265
Název STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE PŘI CELONOČNÍM MONITOROVÁNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
205 pneumologie a ftizeologie 2050 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
209 neurologie 3,19
701 otorinolaryngologie 3,82
210 dětská neurologie 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den, 2/1 čtvrtletí, 3/1 rok
Doba trvání 120
Popis Stanovení optimálního trvalého pozitivního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe, který udrží trvale volné dýchací cesty a dostatečnou SaO2, postupným zvyšováním tlaku CPAPu při celonočním monitorováni vybraných parametrů - alespoň SaO2 a dechového úsilí, dle typu přístroje, event. EKG či průtoku při fixované nosní masce na obličeji pacienta při kontinuální kontrole pacienta všeobecnou sestrou. Toto vyšetření je indikované před zahájením terapie CPAPem u pacientů vybraných dle indikačních kriterií u kombinovaného SAS či u hypoventilačního syndromu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem a nelze kombinovat s výkonem EKG.
Čím výkom začíná Poučením pacienta o podstatě vyšetřovací metody a funkci přístroje, udržujícího trvalý přetlak v dýchacích cestách, výběr vhodné masky.
Obsah a rozsah výkonu Zapojení monitorovacího zařízení - alespoň pulzní oxymetrie a dle typu přístroje snímače dechového úsilí, dál snímače průtoku, event. upevnění EKG snímačů. Fixace zvolené masky pomocí popruhů na obličej pacienta. Sledování SaO2 při spánku nemocného a dalších parametrů ( viz výše ) a stupňovité zvyšování hodnot pozitivního tlaku do dosažení přetlaku, který udrží trvale volné horní cesty dýchací a nedochází tedy k poklesu SaO2.
Čím výkom končí Vyhodnocením grafického záznamu sledovaných parametrů při změnách tlaku, volbou optimálního tlaku, vydáním záznamu o monitoraci a seznámením pacienta s výsledkem vyšetření.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 7 60 511,896
Celkem: 511,90
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0015955 PŘÍSLUŠENSTVÍ K CPAP RESPIRONICS UPÍNACÍ POPRUHY MASKY 0,02 ks 1155 0,00 23,1
0062939 PŘÍSLUŠENSTVÍ K CPAP SANSIBAR,VIVA,PRISMA,MELODY VENTIL MASKY K.Č.631356 0,02 ks 1700 0,00 34
0011673 PŘÍSLUŠENSTVÍ K CPAP RESPIRONICS MASKA COMFORD 0,02 ks 3450 0,00 69
A001762 Oxymetrické čidlo 0,02 ks 11761 0,00 235,22
A000055 registrační papír 1 1m 1,2 0,00 1,2
Celkem: 18 067,20 362,52
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0317 Přístroj k diag. spánkové apnoe 4 9000 4 0 100,00 % 300 000,00 360,58
P0051 CPAP 4 2350 4 0 100,00 % 47 000,00 56,49
Celkem: 347 000,00 417,07
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
1 291 383 1 674

Zpět na výpis