Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25263

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25263
Název STANOVENÍ OPTIMÁLNÍHO PŘETLAKU PRO LÉČBU SYNDROMU SPÁNKOVÉ APNOE POMOCÍ AUTO CPAPU
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
205 pneumologie a ftizeologie 2050 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
107 kardiologie 3,19
701 otorinolaryngologie 3,82
209 neurologie 3,19
210 dětská neurologie 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 9/1 rok
Doba trvání 55
Popis Stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe postupným automatickým zvyšováním přetlaku v dýchacích cestách pomocí přístroje AUTO CPAPu s vyhodnocením a stanovením optimálního tlaku CPAPu pro léčbu. Výkon lze kombinovat s ošetřovacím dnem.
Čím výkom začíná Poučením pacienta o podstatě vyšetřovací metody a funkci přístroje, volbou vhodné nosní masky, upravením popruhů masky, nastavením minimálního a maximálního tlaku auto CPAPu.
Obsah a rozsah výkonu Postupná titrace tlaku prostřednictvím AUTO CPAP s následnou kontrolou AHI, těsnosti masky a eventuálně SO2 dle výsledku vstupní monitorace.
Čím výkom končí Vyhodnocením výsledků, stanovením optimálního tlaku, vydáním záznamu o monitoraci a seznámením pacienta s výsledkem vyšetření.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 7 25 213,29 školení SAS
Celkem: 213,29
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0062939 PŘÍSLUŠENSTVÍ K CPAP SANSIBAR,VIVA,PRISMA,MELODY VENTIL MASKY K.Č.631356 0,02 ks 1700 0,00 34
A000055 registrační papír 1 1m 1,2 0,00 1,2
0011673 PŘÍSLUŠENSTVÍ K CPAP RESPIRONICS MASKA COMFORD 0,02 ks 3450 0,00 69
0015955 PŘÍSLUŠENSTVÍ K CPAP RESPIRONICS UPÍNACÍ POPRUHY MASKY 0,02 ks 1155 0,00 23,1
Celkem: 6 306,20 127,30
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0638 Zařízení monitorovací pro spánkový syndrom 4 15000 4 0 100,00 % 300 000,00 85,94
P0050 Komplet pro dg. SAS (Auto CPAP, počítač, tiskárna) 3,8 5400 4 0 100,00 % 108 000,00 130,26
Celkem: 408 000,00 216,20
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
557 175 732

Zpět na výpis