Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25260

DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25260
Název DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
205 pneumologie a ftizeologie 2050 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
209 neurologie 3,28
103 diabetologie 3,28
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
107 kardiologie 3,28
701 otorinolaryngologie 3,93
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 30
Popis Jednoduchá noční monitorace pomocí flow sensoru a oxymetru v domácím prostředí. Výkon lze považovat za screeningový před případným vyšetřením ve spánkové laboratoři.
Čím výkom začíná Předání přístroje sestrou, edukace pacienta.
Obsah a rozsah výkonu Pacient si vyzvedne přístroj, večer před ulehnutím nasadí. během noci probíhá monitorace průtoku vzduchu a satutace se záznamem do přístroje. Ráno pacient přinese přístroj se záznamem k vyhodnocení.
Čím výkom končí Nahráním dat do počítače, vyhodnocením, popisem.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 poučení pacienta o porincipu výkonu a o monitoraci, kopírování záznamu do počítače, vyhodnocení záznamu 5 30 281,55
Celkem: 281,55
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A001769 Nosní kanyla 0,017 ks 6 514,00 0,00 % 110,74
A001762 Oxymetrické čidlo 0,02 ks 11 761,00 0,00 % 235,22
Celkem: 18 275,00 345,96
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A000914 Přístroj Apnealink s příslušenstvím 8 3245 4 0 80,00 % 64 900,00 4,73
Celkem: 64 900,00 4,73
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
350,69 281,55 98,40 731

Zpět na výpis