Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25128

ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25128
Název ENDOBRONCHIÁLNÍ ULTRASONOGRAFIE - EBUS
Nepočítat režii
Poznámka Výkon je nepříčítací, je na něj použit speciální bronchoskop, který má jednak optickou část k prohlížení bronchiálního stromu, a zároveň ultrazvukovou sondu na svém konci, s jejíž pomocí vizualizujeme peribronchiální struktury a kontrolujeme perbronchiální punkci patologických útvarů speciální jehlou. Výkon obsahuje ZÚM- speciální jehlu, která je spotřebována při výkonu většinou v počtu 1 kus a balonky pro zlepšenou vizualizaci struktur ultrazvukem.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
215 pneumologie a ftizeologie - skupina 1 2055 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den, 6/1 čtvrtletí, 24/1 rok
Doba trvání 45
Popis Výkon představuje postupné optické i ultrazvukové vyšetření trachey a jednotlivých částí bronchiálního stromu včetně struktur uložených v mezihrudí a plicních hilech pomocí speciálního fibroskopu, tzv. endobronchiálního ultrasonografu (EBUS), s následným cíleným odběrem materiálu k dalšímu vyšetření za optické a ultrazvukové kontroly v reálném čase.
Čím výkom začíná Výkon začíná poučením pacienta a přípravou sonografického fibroskopu (EBUS), na jehož konec se sonografickou sondou se může pro lepší viditelnost navléknout balónek.
Obsah a rozsah výkonu EBUS fibroskop se zavede do jednotlivých částí trachey a bronchiálního stromu, kde očekáváme na základě zhodnocení radiologického nálezu na CT hrudníku patologické útvary naléhající na stěnu bronchů, nebo stěnou bronchů prostupující, či stěnu infiltrující. Pokud není dobrá viditelnost při přitisknutí sondy na stěnu bronchu či trachey, pak navlékneme a naplníme vodou balónek na sonografickém snímači na distálním konci EBUSu. Na obrazovce sonografu se pak znázorní struktury bronchiální či tracheální stěny a okolo ležící struktury ( lymfatické uzliny, cévy, masy nádoru aj.). Po co nejlepším zaměření hledaného útvaru v zorném poli sonografické sondy, pak pronikneme do útvaru speciální jehlou, a to za kontroly jehly ultrazvukem. Po kontrole polohy jehly pak generujeme podtlak v jehle natažením pístu připojené speciální stříkačky a pohybujeme v útvaru jehlou dopředu a zpět. Tím nastává nasávání obsahu patologického ložiska do jehly. Po jejím vyjmutí z fibroskopu obsah z jehly vytlačujeme mandrénem do formolu a vystříkujeme na sklíčko na histologické a cytologické vyšetření. Na bakteriologické vyšetření pak jehlu ještě následně propláchneme fysiologickým roztokem. Vzorků se odebírá obvykle 5 – 8 u jednoho nemocného s použitím jedné jehly. Po ukončení odběrů speciální jehlou se provede odsátí endobronchiálního sekretu.
Čím výkom končí Výkon je ukončen vysunutím endosonografického fibroskopu z dýchacích cest. Zhodnotíme pak endobronchiální a sonografické nálezy a vše zaneseme do dokumentace. Digitální záznamy můžeme archivovat.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 7 30 281,55 kurz v broncholog. ultrasonografii, licence rigidní a intervenční bronchologie
Celkem: 281,55
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000382 Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc. 0,02 balení 6kg 2 842,00 0,00 % 56,84
0022310 KOMPRESY Z GÁZY STERILNÍ 7 10X10CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS 5,60 0,00 % 39,20
A000003 Stříkačka 20 ml á 50 ks 0,04 ks 101,00 0,00 % 4,04
A000314 rouška ústní 2 1ks 1,20 0,00 % 2,40
A000006 rukavice chirurgické sterilní 2 pár 6,81 0,00 % 13,62
Celkem: 2 956,61 116,10
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0062329 INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA 1x500 ml 1 0,00 % 14,14
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 0,2 0,00 % 21,43
Celkem: 0,00 35,57
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 0 50,00 % 40 000,00 6,77
P0413 Dezinfektor endoskopických přístrojů 12 32750 4 0 100,00 % 893 000,00 83,72
P0422 sestava k endobronchiální ultrasonografii 8 278460,7 6 0 100,00 % 2 784 607,00 326,32
Celkem: 3 717 607,00 416,81
ZUM
Kód Název
A000535 balónek typ dle obsahu výkonu
A000613 jehla typ dle obsahu výkonu
ZULP
Kód Název
93113 DORMICUM inj 10x1ml/5mg
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
568,47 281,55 220,95 1 071

Zpět na výpis