Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25126

BRONCHOSKOPICKÁ POLYPEKTOMIE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25126
Název BRONCHOSKOPICKÁ POLYPEKTOMIE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
215 pneumologie a ftizeologie - skupina 1 2055 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 90
Popis Na standardně vybaveném bronchoskopickém pracovišti prováděn za účelem kurativním či paliativním v závislosti na biologické povaze, velikosti a uložení polypu. Je možné jej provést v lokální i v celkové anestesii, v závislosti na rozsahu a době trvání výkonu. Pro výkon je typické použití několika bronchoskopických technik a modalit.
Čím výkom začíná Zhodnocení biologického charakteru endobronchiálního nálezu- benigní či maligní tumor, obvykle na základě předchozího vyšetření ( CT hrudnku, bronchoskopie) a plán endobronchiální léčby- záměr radikální či paliativní, určení rozsahu výkonu. Poučení pacienta o principu a provedení výkonu. Ošetření se provádí vleže na zádech v celkové anestézii, či analgosedaci. Po úvodu do celkové anestézie (případně analgosedace) jsou zajištěny dýchací cesty intubací rigidním bronchoskopem. Následně je pacient uměle ventilován tryskovou ventilací.
Obsah a rozsah výkonu Flexibilním bronchoskopem prohlédneme bezprostředně před polypektomií tracheobronchiální strom, stanovíme lokalizaci polypu, pokud možno identifikujeme uložení stopky a zjistíme, zda je volný bronchiální strom za polypem (lze- li polyp bronchoskopem obejít) Následně volíme již metodu pro vlastní odstranění polypu. Polyp lze vykrojit buď samotným rigidním bronchoskopem a následně dokončit odstranění kleštěmi, při stopkatém polypu použijeme polypektomickou kličku, případně použijeme kauter. Na zachycení již odstraněného polypu, který nám zapadl dále do dýchycích cest můžeme použít košíček na cizí tělesa, či úchopové kleště se specializovanými branžemi (krokodýlí, krysí zuby, etc) Mechanické odstranění polypu kombinujeme s metodami fyzikálními- elektrokoagulace, laser, argon - beamer, případně kryoterapie, kdy těmito metodami polyp přímo odstraňujeme, nebo s jejich pomocí stavíme krvácení. Dle použité fyzikální metody pak přičteme její kód. Následně pak provádíme ještě kontrolu stopky s ošetřením případného krvácení a odsátí sekretu z dýchacích cest za polypem, kde je obvykle retinován sekret, používáme k tomuto výplachy fysiologickým roztokem a mukolytiky, k lokálnímu stavění krvácení používáme případně ještě Adrenalin či Remestyp, případně antifibrinolytika.
Čím výkom končí Před extubací zkontrolujeme dýchací cesty stran průchodnosti, odsajeme případné zbytky sekretů a instilovaných látek Pacient je pacient předán po probuzení na lůžkové oddělení k observaci. Provedeme záznam o výkonu do zdravotnické dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 L3 zavádí rigidní bronchoskop a/nebo flexibilní bronchoskop. Provádí odstranění polypu. Reviduje dýchací cesty po zákroku. 7 90 844,64 Nositel výkonu L3 má bronchoskopický kurz a kurz intervenční bronchologie.Výkon je asistován 2 S2 s bronchoskopickým kursem.
Celkem: 844,64
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000382 Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc. 0,02 balení 6kg 2 842,00 0,00 % 56,84
0050560 KLIČKA POLYPEKTOMICKÁ - JEDNORÁZOVÁ, SONNET 1 W-SMO-13, SSO-25, SJO-29, SSH-28 504,60 0,00 % 504,60
0022316 KOMPRESY Z GÁZY STERILNÍ 20 7,5X7,5CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS 3,80 0,00 % 76,00
A000309 rouška ústní 6 1ks 1,20 0,00 % 7,20
A000006 rukavice chirurgické sterilní 2 pár 6,81 0,00 % 13,62
A000003 Stříkačka 20 ml á 50 ks 0,04 ks 101,00 0,00 % 4,04
Celkem: 3 459,41 662,30
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 0,2 0,00 % 21,43
0090681 INFUSIO NATR. CHLOR. ISOT. IMUN inf 1x400ml INF SOL 1X400ML(SKLO) 1 0,00 % 11,31
Celkem: 0,00 32,74
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0984 Kleště bioptické flexibilní v ceně 11 602,- 1 0 1 0 30,00 % 11 602,00 21,75
M0007 Zdroj světla v ceně 50 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 50 000,00 41,67
M0188 Myčka v ceně 80 000,- 3 8000 4 0 50,00 % 80 000,00 27,08
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 0 80,00 % 40 000,00 21,67
M0311 Bronchoskop rigidní s příslušenstvím 4 20000 4 0 100,00 % 400 000,00 187,50
P0413 Dezinfektor endoskopických přístrojů 12 32750 4 0 50,00 % 893 000,00 83,72
M0165 Světelný zdroj v ceně 100 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 100 000,00 67,71
P0279 Videobronchoskop flexibilní 1 65000 4 0 100,00 % 650 000,00 1 117,19
Celkem: 2 224 602,00 1 568,29
ZUM
Kód Název
0048897 EXTRAKTOR - KOŠÍČEK KOMBINOVANÝ
ZULP
Kód Název
0044357 Remestyp
0025034 DORMICUM inj 10x1ml/5mg
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
2 263,33 844,64 441,90 3 550

Zpět na výpis