Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25122

PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25122
Název PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
215 pneumologie a ftizeologie - skupina 1 2055 4,78
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 3/1 den
Doba trvání 5
Popis Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace. Přičti k základnímu výkonu.
Čím výkom začíná Zavedením jehly do instrumentária.
Obsah a rozsah výkonu Pevnou punkční jehlou prostrčenou tubusem bronchoskopu či flexibilní punkční jehlou prostrčenou pracovním kanálem fibroskopu nabodnut extrabronchiálně uložený útvar, nebo do extrabronchiálně uložené oblasti lymfatické uzliny. Na proximální konec jehly se nasadí injekční stříkačka aspirací získání vzorku tkáně na vyšetření. Insuflace plynu do mediastina.
Čím výkom končí Výkon končí vytažením jehly z místa vpichu a z bronchoskopu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 7 5 42,658 bronchologický kurz
Celkem: 42,66
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000003 Stříkačka 20 ml á 50 ks 0,02 ks 101,06 0,00 2,02
0031357 JEHLA BIOPTICKÁ CBL 0,02 CHIBA JEHLA 259 0,00 5,18
Celkem: 360,06 7,20
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0312 Bronchoskop flexibilní v ceně 480 000,- 1 0 4 0 100,00 % 480 000,00 41,67
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 0 50,00 % 40 000,00 0,75
M0165 Světelný zdroj v ceně 100 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 100 000,00 3,76
Celkem: 620 000,00 46,18
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
96 24 120

Zpět na výpis