Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25116

STAVĚNÍ KRVÁCENÍ V BRONCHOLOGII S POUŽITÍM BALONKU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25116
Název STAVĚNÍ KRVÁCENÍ V BRONCHOLOGII S POUŽITÍM BALONKU
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
215 pneumologie a ftizeologie - skupina 1 2055 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí BOM - bez omezení
Doba trvání 90
Popis Jedná se o výkon, který je na standardně vybaveném bronchoskopickém pracovišti prováděn z indikace hemoptýzy, a to za účelem kurativním či paliativním v závislosti na biologické povaze, velikosti a zdroji krvácení.
Čím výkom začíná Zhodnocení RTG dokumentace a endoskopického nálezu: skiagram hrudníku a hlavně CT hrudníku s posouzením možného zdroje krvácení. Zajištění žilního přístupu. Kontrola anestesiologem v případě výkonu v celkové anestesii či analgosedaci Vyšetření se provádí vsedě nebo vleže, při menším zákroku v analgosedaci, často i v celkové anestézii. V případě celkové anestesie jsou po úvodu do celkové anestézie zajištěny dýchací cesty intubací buď endotracheální rourkou, nebo rigidním bronchoskopem. Následně je pacient uměle ventilován, buď ventilátorem klasickým (objemovým či tlakovým) nebo tryskovou ventilací. Pokud je pacient intubován při výkonu rigidním bronchoskopem (při velkém krvácení), přičítá se kód rigidní bronchoskopie.
Obsah a rozsah výkonu Flexibilním bronchoskopem prohlédneme bronchiální strom, stanovíme lokalizaci krvácení, pokud možno identifikujeme přímý zdroj krvácení, jeho charakter a rozsah. Do bronchu, který je zdrojem krvácení pak zavádíme speciální balonek pro stavění krvácení, který v bronchu nafoukneme a ponecháme po dobu nutnou k zastavení krvácení nafouknutý. Zastavení či zmírnění krvácení balonkovou metodou kombinujeme s medikamentosním stavěním krvácení, kdy lokálně aplikujeme hemostyptika ( adrenalin, ledový fyziologický roztok, antifibribolytika, případně terlipressin). Pokud stavění krvácení balonkem kombinujeme s ošetřením krvácející plochy či granulace elektrokoagulací vysokofrekvenčním elektrickým proudem, laserem, či argon-beamerem, kód laserového ošetření či použití vysokofrekvenčního elektrického proudu nebo argonbeameru je pak přičten ke kódu Stavění krvácení v bronchologii s použitím balonku.
Čím výkom končí Výkon končí posouzením kontroly krvácení a odstraněním zbylých koagul. Pacient je předán k observaci na standardné oddělení, JIP či ARO, dle stavu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 lokalizace místa krvácení a rozhodnutí o způsobu stavění krvácení, zastavení krvácení 7 90 844,64 bronchoskopický kurz základní, kurz intervenční bronchoskopie
Celkem: 844,64
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000382 Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc. 0,02 balení 6kg 2 842,00 0,00 % 56,84
A000003 Stříkačka 20 ml á 50 ks 0,04 ks 101,00 0,00 % 4,04
A000314 rouška ústní 1 1ks 1,20 0,00 % 1,20
0022316 KOMPRESY Z GÁZY STERILNÍ 5 7,5X7,5CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS 3,80 0,00 % 19,00
A000006 rukavice chirurgické sterilní 1 pár 6,81 0,00 % 6,81
Celkem: 2 954,81 87,89
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 0,2 0,00 % 21,43
0090681 INFUSIO NATR. CHLOR. ISOT. IMUN inf 1x400ml INF SOL 1X400ML(SKLO) 1 0,00 % 11,31
0042630 PAMBA INJ SOL 5X5ML/50MG 0,4 0,00 % 61,04
Celkem: 0,00 93,78
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 0 80,00 % 40 000,00 21,67
M0312 Bronchoskop flexibilní v ceně 480 000,- 1 0 4 0 100,00 % 480 000,00 750,00
P0413 Dezinfektor endoskopických přístrojů 12 32750 4 0 50,00 % 893 000,00 83,72
M0165 Světelný zdroj v ceně 100 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 100 000,00 67,71
Celkem: 1 513 000,00 923,10
ZUM
Kód Název
A000616 katetr - typ dle obsahu výkonu
ZULP
Kód Název
0044357 Remestyp
0025034 DORMICUM inj 10x1ml/5mg
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 104,77 844,64 441,90 2 391

Zpět na výpis