Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25112

ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOBRONCHIÁLNÍ CHLOPNĚ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25112
Název ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOBRONCHIÁLNÍ CHLOPNĚ
Nepočítat režii
Poznámka Počet zavedených chlopní je různý dle rozsahu zákroku - bude zohledněno v počtu ZUM Chlopeň endobronchiální.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
215 pneumologie a ftizeologie - skupina 1 2055 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den, může být zaveden různý počet chlopní
Doba trvání 120
Popis Endoskopické zavedení endobronchiální chlopně je indikováno v případě indikace volumredukčního zákroku u emfyzému, nebo v případě snahy o zaslepení nežádoucí komunikace dýchacích cest a pleurálního prostoru (nejčastěji bronchopleurální či pleuroparenchymatózní píštěle) případně zabránění ventilace a docílení kolapsu patologické dutiny v plíci. Může v indikovaných případech zcela nahradit dražší a pro pacienta rizikové chirurgické výkony.
Čím výkom začíná Před výkonem je nutné zhodnocení RTG dokumentace - skiagram hrudníku a hlavně HRCT hrudníku (optimálně s CT densitometrií) s posouzením co nejvhodnějšího uložení chlopní. Vyšetření se provádí obvykle vleže na zádech v celkové anestézii či analgosedaci a lokální anestesii. V případě sedace a lokální anestesie můžeme volit i polohu vsedě ve vyšetřovacím křesle. Při lokální anestesii je zaveden fibrobronchoskop ústy a mezi zuby pacienta je vložen protiskus. V případě celkové anestesie jsou zajištěny dýchací cesty intubací buď endotracheální rourkou (ETR), nebo rigidním bronchoskopem. Následně je pacient uměle ventilován, buď ventilátorem klasickým (objemovým či tlakovým) nebo tryskovou ventilací. Zaveden je pak ETR nebo rigidním bronchoskopem flexibilní bronchoskop. Jsou prohlédnuta bronchiální ústí, do kterých plánujeme umístit chlopeň (chlopně). V případě zavádění chlopní Spiration si mezitími připravíme kalibrační balónek a kalibrační křivku (bronchoskopické sestry), abychom věděli, jaký průměr na měřítku odpovídá příslušnému množství fyziologického roztoku nutného k rozepjetí balónku na tuto míru. Dle toho pak budeme posuzovat velikost chlopní k zavedení do jednotlivých bronchů.
Obsah a rozsah výkonu V případně chlopní Spiration ústí bronchů změříme zkalibrovaným balónkem, a to 3x po sobě, dle množství fyziologického roztoku nutného k rozepjetí balónku tak, aby vyplnil ústí bronchu. Dle toho volíme velikost chlopně. Po zvolení správné velikosti chlopně nabijeme chlopeň do loaderu a z loaderu jí vytlačíme do tenkého zavaděče. Konec flexibilního bronchoskopu pak umístíme nad hlavní karinu a vysuneme zavaděč s nabitou chlopní. Opatrně pak dorazíme mandrén až ke konci chlopně v zavaděči, dáváme pozor, abychom chlopeň v této pozici nevysunuli. Pak se bronchoskopem přemístíme k bronchiálnímu ústí, které plánujeme uzavřít a umístíme zaváděcí katetr do tohoto ústí až po žlutou značku. V této poloze pak zavaděč ponecháme a mandrénem chlopeň vysuneme do ústí bronchu. V případě chlopní PulmonX změříme v cílovém laloku kolaterální ventilaci s pomocí přístroje, který snímá ventilaci katetrem s balonkem, jenž ucpává příslušný bronchus. Pokud není prokázána významná kolaterální ventilace, chlopně příslušné velikosti nabijeme loaderem do katetru, kterým pak chlopeň umístíme do příslušného ústí bronchu. Kontrolu správně zvolené veikosti chlopně provádíme až při zavádění chlopně, a to výčnělky na distálním konci katetru. Následně pak provedeme endoskopickou kontrolu zavedení. Případně celý postup opakujeme dle množství chlopní, které chceme zavést.
Čím výkom končí Zkontrolujeme fibrobronchoskopem správnou pozici chlopní a odsajeme z dýchacích cest sekrety, eventuálně stopy krve a roztoky, které jsme během výkonu instilovali. Poté vyjmeme fibrobronchoskop, případně pacienta extubujeme, v případě celkové anestesie anestesiolog pacienta probouzí. Pacient je předán po výkonu obvykle na standardní lůžkové oddělení, kde setrvá většinou do následujícího dne, kdy je proveden kontrolní skiagram hrudníku ve 2 projekcích. Pacient pak může být propuštěn do domů. Provedeme záznam o výkonu do zdravotnické dokumentace a pacient obdrží průkaz, že má v sobě implantovány chlopně, v jakém počtu, od jakého výrobce a jakého výrobního čísla.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 L3 indikuje výkon, měří průsvit bronchů, kolaterální ventilaci a zavádí chopně; S2 provádí kalibraci měřícího balonku 7 120 1 126,19 L3 má bronchoskopický kurz a školení k zavádění chlopní na akreditovaném pracovišti
Celkem: 1 126,19
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000003 Stříkačka 20 ml á 50 ks 0,04 ks 101,00 0,00 % 4,04
A000382 Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc. 0,02 balení 6kg 2 842,00 0,00 % 56,84
0022316 KOMPRESY Z GÁZY STERILNÍ 7 7,5X7,5CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS 3,80 0,00 % 26,60
A000309 rouška ústní 2 1ks 1,20 0,00 % 2,40
A000006 rukavice chirurgické sterilní 2 pár 6,81 0,00 % 13,62
Celkem: 2 954,81 103,50
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0090681 INFUSIO NATR. CHLOR. ISOT. IMUN inf 1x400ml INF SOL 1X400ML(SKLO) 1 0,00 % 11,31
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 0,2 0,00 % 21,43
Celkem: 0,00 32,74
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 0 80,00 % 40 000,00 28,89
M0165 Světelný zdroj v ceně 100 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 100 000,00 90,28
P0413 Dezinfektor endoskopických přístrojů 12 32750 4 0 36,00 % 893 000,00 80,38
P0279 Videobronchoskop flexibilní 1 65000 4 0 100,00 % 650 000,00 1 489,58
M0984 Kleště bioptické flexibilní v ceně 11 602,- 1 0 1 0 20,00 % 11 602,00 19,34
Celkem: 1 694 602,00 1 708,47
ZUM
Kód Název
A000749 Sada kalibrační
A000605 chlopeň typ dle obsahu výkonu
A000720 Sada zaváděcí
A000616 katetr - typ dle obsahu výkonu
ZULP
Kód Název
0025034 DORMICUM inj 10x1ml/5mg
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
1 844,70 1 126,19 589,20 3 560

Zpět na výpis