Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25111

RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25111
Název RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE
Nepočítat režii
Poznámka Lze vykázat s výkonem 25113
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
215 pneumologie a ftizeologie - skupina 1 2055 5,07
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 35
Popis Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, která se provádí na endoskopickém sále, za účasti anesteziologa v celkové anestezii, rigidním bronchoskopem (druh použité anestezie se vykáže zvlášť).
Čím výkom začíná Premedikací. Zavedením přístroje do dolních dýchacích cest.
Obsah a rozsah výkonu Toaleta dutiny ústní a dýchacích cest. Lékař musí prostudovat zdrav. dokumentaci pacienta. Endoskop se zavádí u ležícího pacienta. Endoskopem se prohlíží dolní dýchací cesty, odsává se bronchiální sekret. U některých pacientů je nutné aplikovat oxygenoterapii.
Čím výkom končí Výkon končí vytažením přístroje z dýchacích cest, jeho očištěním. Lékař provádí záznam vyšetření.
Podmínky Endoskopické pracoviště s endoskopickým sálem.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 7 25 258,08 bronchologický kurz
Celkem: 258,08
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084561 Kartáček čistící na kanály endoskopů jednorázový 1 95,70 95,70
A000842 Operační plášť s nepropustnou výztuží, sterilní 3 ks 88,00 0,00 % 264,00
A008213 maska operační s ochranným štítkem 3 ks 30,00 0,00 % 90,00
A000006 rukavice chirurgické sterilní 3 pár 6,81 0,00 % 20,43
A000037 rouška sterilní 1 1ks 14,00 0,00 % 14,00
02054 STŘÍKAČKA INJ PH 20ML 3 ks 2,90 8,70
0081819 GÁZA HYDROFILNÍ STERILNÍ 2 10X10CM,8 VRSTEV,17 NITÍ,2KS 3,40 0,00 % 6,80
A000042 hadička spojovací 1 1ks 6,49 0,00 % 6,49
0085080 JEHLA INJEKČNÍ NEOLUS,NN-2038R 0,02 20GX1 1/2-0,90X40MM,100KS 75,00 0,00 % 1,50
A000382 Dezinfekce nástrojů a přístrojů vyšší stupeň 2 proc., Sekusept aktiv 2 proc. 0,02 balení 6kg 2 842,00 0,00 % 56,84
Celkem: 3 164,30 564,46
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0098880 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK INF SOL 10X1000ML 0,05 10X1000ML 0,00 % 229,90 11,50
Celkem: 229,90 11,50
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008352 Držák rigidního endoskopu 10 5000 4 0 80,00 % 100 000,00 7,29
A008351 Sušící skříň 10 60000 6 0 20,00 % 1 200 000,00 14,58
A008350 Myčka endoskopů 4 70000 6 0 20,00 % 1 400 000,00 34,03
A002439 Záznamové zařízení 6 5625 4 0 100,00 % 75 000,00 11,01
A002415 Monitor endoskopický 6 7613 6 0 100,00 % 101 500,00 9,94
A002407 Kamerová jednotka 6 28500 4 0 100,00 % 380 000,00 55,80
A001055 kabel světlovodný pro endosk. 1 100 4 0 100,00 % 20 000,00 12,21
M0165 Světelný zdroj v ceně 100 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 100 000,00 26,33
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 0 80,00 % 40 000,00 8,43
M0311 Bronchoskop rigidní s příslušenstvím 4 20000 4 0 100,00 % 400 000,00 72,91
Celkem: 3 816 500,00 252,54
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
828,49 258,08 177,45 1 264

Zpět na výpis