Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 25097

DILATACE STENÓZY ČI STENTU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 25097
Název DILATACE STENÓZY ČI STENTU
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
215 pneumologie a ftizeologie - skupina 1 2055 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 25
Popis Dilatace stenózy či stentu prostřednictvím tlaku dilatačního balónku je jednou z méně invazivních metod intervenční bronchologie. Výkon je přičítací k výkonu rigidní a flexibilní bronchoskopie. Přes rigidní bronchoskop se zavede flexibilní bronchoskop a jeho pracovním kanálem dilatační balónek k dilataci stenózy či stentu.
Čím výkom začíná Poučením nemocného o výkonu. Výkon se provádí většinou v celkové anestesii či analgosedaci. Pacient je intubován rigidním bronchoskopem skrz nějž je zaveden flexibilní bronchoskop.
Obsah a rozsah výkonu Pracovním kanálem flexibilního bronchoskopu zavedeme dilatační balónek se zavaděčem do stenotického úseku dýchacích cest či do stentu. Po odstranění zavaděče se dilatuje stenóza optimálním tlakem pomocí kompresoru.
Čím výkom končí Po roztažení stenózy (stentu) se uvolní tlak v balonku a balónek se vytáhne. O výkonu je proveden záznam do dokumentace. Výkon končí vyšším stupněm dezinfekce přístrojů.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 Výkon prování lékař se specializovanou způsobilostí a kurzem, asistuje mu L2 a 2 S2 s bronchologickým školením 7 25 234,62 L3 má Kurz rigidní a intervenční bronchologie
Celkem: 234,62
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0044357 Remestyp 5x10ml/1MG 0,2 0,00 % 221,57
0000362 Lokální anestetikum INJ SOL 5X1ML/1MG 0,4 0,00 % 42,85
0090681 INFUSIO NATR. CHLOR. ISOT. IMUN inf 1x400ml INF SOL 1X400ML(SKLO) 1 0,00 % 11,31
Celkem: 0,00 275,73
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0189 Zdroj světla v ceně 100 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 100 000,00 18,81
M0312 Bronchoskop flexibilní v ceně 480 000,- 1 0 4 0 100,00 % 480 000,00 208,33
M0166 Odsávačka v ceně 40 000,- 3 4000 4 0 50,00 % 40 000,00 3,76
Celkem: 620 000,00 230,90
ZUM
Kód Název
A000535 balónek typ dle obsahu výkonu
ZULP
Kód Název
93113 DORMICUM inj 10x1ml/5mg
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
506,64 234,62 122,75 864

Zpět na výpis