Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 22213

TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 22213
Název TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
202 hematologie 2020 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 den, 2/1 čtvrtletí
Doba trvání 360
Popis Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katetru pacienta.
Čím výkon začíná Napojením vaku s kostní dření na centrální žilní katetr pacienta.
Obsah a rozsah výkonu
Čím výkon končí Převedením posledního vaku kostní dřeně pacientovi.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 transplantující 5 180 1 858,19
Celkem: 1 858,19
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
25045 Souprava transfuzní 3 ks 13,50 0,00 % 40,50
Celkem: 13,50 40,50
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
40,50 1 858,19 1 216,80 3 115

Zpět na výpis