Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 22211

TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 22211
Název TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAZENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATÉTRU
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
202 hematologie 2020 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí
Doba trvání 180
Popis Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmrazena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katétru pacienta.
Čím výkon začíná Vyjmutím kryokonzervy z tekutého dusíku u lůžka pacienta.
Obsah a rozsah výkonu Kryokonzervovaná dřeň je obvykle rozdělena na 4 vaků. U lůžka pacienta, nejčastěji přímo na transplantační jednotce transplantující lékař rozmrazuje postupně jednotlivé vaky na vodní lázni a bez prodlevy převádí buňky pomocí transfusního setu, velké (50 ml) stříkačky a trojcestného ventilu do centrálního žilního katetru. U výkonu asistuje laborantka, odborná pracovnice před jednotkou ošetřuje vzorky buněk z každého vaku určené na tkáňovou kultivaci. Ošetřující lékař transplantační jednotky sleduje stav pacienta.
Čím výkon končí Převedením posledního vaku kostní dřeně pacientovi.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 Transplantující 6 180 1 858,19
Celkem: 1 858,19
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
02043 Stříkačka inj leur ph 10ml 6 ks 1,90 0,00 % 11,40
25045 Souprava transfuzní 3 ks 13,50 0,00 % 40,50
Celkem: 15,40 51,90
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
M0536 Dusík tekutý
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
51,90 1 858,19 608,40 2 518

Zpět na výpis