Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 21629

ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 21629
Název ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ S VYUŽITÍM DÍLEN
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
917 ergoterapeut 9170 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
902 fyzioterapeut 3,38
201 rehabilitační a fyzikální medicína 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 den, 24/1 čtvrtletí
Doba trvání 11
Popis Skupina 3-5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí a tréninku tolerance pracovní zátěže. K výkonu je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen. K možným terapeutickým zaměstnáním v tomto výkonu patří práce se dřevem, kovem, výroba keramiky.
Čím výkom začíná Výběr a příprava činnosti, materiálu a pomůcek; zadání a vysvětlení úkolu, určení pracovní polohy a zátěže.
Obsah a rozsah výkonu Ergoterapie skupinová s využitím dílen využívá k terapeutické činnosti práci se dřevem, kovem, výrobu keramiky. Jedná se o činnosti, které mohou simulovat pracovní pohyby a pozice těla. Během výkonu ergoterapeut navrhuje stupňování či přizpůsobení činnosti, kontroluje pracovní polohu, držení těla, sed a podle aktuálních potřeb osoby poskytuje odborné vedení a kontrolu prováděné činnosti. Pro ergoterapii skupinovou s využitím dílen je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen.
Čím výkom končí Hodnocením průběhu a výsledku zadaného úkolu, úklid materiálu, pomůcek, pracoviště, záznamem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 0,5 11 34,79
Celkem: 34,79
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000344 Materiál pro ergoterapeutickou činnost 1 20,00 0,00 % 20,00
Celkem: 20,00 20,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0078 Základní vybavení dílny 10 5500 4 0 100,00 % 100 000,00 2,96
Celkem: 100 000,00 2,96
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
22,96 34,79 37,18 95

Zpět na výpis