Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 21627

ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 21627
Název ERGOTERAPIE SKUPINOVÁ ZÁKLADNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
917 ergoterapeut 9170 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
902 fyzioterapeut 3,38
201 rehabilitační a fyzikální medicína 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 den, 24/1 čtvrtletí
Doba trvání 11
Popis Skupina 3-5 osob. Zahrnuje činnosti aplikované za účelem zlepšení a udržení fyzického, mentálního a psychického stavu s cílem obnovení poškozených funkcí.
Čím výkom začíná Výběr a příprava činnosti, materiálu a pomůcek; zadání a vysvětlení úkolu, určení pracovní polohy a zátěže.
Obsah a rozsah výkonu K možným terapeutickým technikám patří umělecké a výtvarné činnosti (kreslení, malování, modelování, práce s papírem, textiliemi, přírodními materiály, kůží apod.), ruční práce a ruční výroba (ruční šití, vyšívání, pletení, háčkování, drhání, ruční tkaní, malování na hedvábí, batikování, výroba košíků, tisk, společná výroba koláží, pečení, vaření, práce v kuchyni apod.), hry a sport (stolní hry, karetní hry, společenské hry, míčové hry, tanec, pohybové hry s hudbou, orientace realitou, reminiscenční terapie, trénink paměti, metoda validace apod.). Ergoterapie skupinová základní využívá terapeutické činnosti pro zlepšení či udržení fyzických, mentálních, kognitivních funkcí s cílem celkové aktivizace osoby, obnovení poškozených funkcí. Ergoterapeut volí činnost, která odpovídá potřebám všech členů skupiny, navrhuje přizpůsobení činnosti podle aktuálních potřeb osoby, poskytuje odborné vedení a kontrolu prováděné činnosti.
Čím výkom končí Hodnocením průběhu a výsledku zadaného úkolu, úklid materiálu, pomůcek, pracoviště, záznamem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 11 34,79
Celkem: 34,79
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000344 Materiál pro ergoterapeutickou činnost 1 20,00 0,00 % 20,00
Celkem: 20,00 20,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0071 Zákl. vybavení ergoterap. pracoviště 5 2750 4 0 100,00 % 50 000,00 2,43
P0077 Základní vybavení kuchyně 10 1650 4 0 100,00 % 30 000,00 0,89
Celkem: 80 000,00 3,32
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
23,32 34,79 37,18 95

Zpět na výpis