Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 21625

NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 21625
Název NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
917 ergoterapeut 9170 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
902 fyzioterapeut 3,38
201 rehabilitační a fyzikální medicína 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 den, 48/1 čtvrtletí
Doba trvání 30
Popis Trénink všedních denních činností personálních a instrumentálních, pod vedením ergoterapeuta.
Čím výkom začíná Stanovením programu, přípravou prostředí a pomůcek, vysvětlením postupu při nácviku činnosti.
Obsah a rozsah výkonu Vlastní nácvik v provádění všedních denních činností personálních (sebesycení, osobní hygiena, koupání, oblékání, nácvik přesunů, použití WC, manipulace s předměty denní potřeby, přenášení předmětů v prostoru) a instrumentálních (používání běžného vybavení domácnosti) nezbytných pro soběstačnost jedince podle obvyklých zvyklostí, jak se činnost provádí běžně či přizpůsobeně, vytvořením náhradního pohybového stereotypu nebo s využitím kompenzační pomůcky; nácvik v osvojení používání kompenzační pomůcky. Výkon obsahuje i instruktáž rodinných příslušníků a blízkých osob pacienta o správném provádění ADL, pomocí správných pohybových stereotypů. Výkon může být prováděn i v domácím prostředí pacienta.
Čím výkom končí Zhodnocením, úklidem pomůcek a prostředí, zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 30 94,87
Celkem: 94,87
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
M0039 Pomůcky kompenzační 3 2300 4 0 100,00 % 40 000,00 8,14
Celkem: 40 000,00 8,14
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
8,14 94,87 101,40 204

Zpět na výpis