Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 21623

INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 21623
Název INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE S VYUŽITÍM DÍLEN
Nepočítat režii
Poznámka Výkon obsahuje aplikaci modelových činností s cílem diagnostiky funkčního potenciálu pacienta nebo následně v terapii jeho funkčních schopností a dovedností prováděných v běžném životě. Funkčními schopnostmi a dovednostmi jsou myšleny aktivity nejen denního života, ale i předpracovní a pracovní aktivity pacienta.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
917 ergoterapeut 9170 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
902 fyzioterapeut 3,38
201 rehabilitační a fyzikální medicína 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 den, 24/1 čtvrtletí
Doba trvání 30
Popis Zahrnuje cílené terapeutické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí. K terapeutickým činnostem se řadí zejména výroba keramiky, rukodělné práce se dřevem a kovem. Pro výkon terapeutických činností je nutné odpovídající technické vybavení pracovních dílen, popř. vyčlenění pracovního prostoru v místnosti ergoterapie k zajištění potřebných bezpečnostních opatření při terapeutické činnosti.
Čím výkom začíná Přípravou místa/pracoviště, pomůcek, modelové činnosti.
Obsah a rozsah výkonu Individuální trénink funkčních schopností jedince pomocí terapeutických činností, kterými jsou především práce s kovem, dřevem, výroba keramiky. Pacient/klient si v průběhu výkonu terapeutické činnosti zlepšuje koordinaci a rozsah pohybu, svalovou sílu, obratnost, učí se plánování postupu činnosti, trénuje vytrvalost, řazení jednotlivých kroků činnosti, získává povědomí o bezpečnostních opatřeních i ergonomii práce, učí se ovládat specifické kompenzační či technické pomůcky, které potřebuje v důsledku disability. Činnosti mohou simulovat pracovní polohy, pozice a odhalit obtíže a omezení, která se projeví při jejich provádění. Výkon zahrnuje i aplikaci modelových činností. Výkon obsahuje aplikaci modelových činností s cílem diagnostiky funkčního potenciálu pacienta nebo následně v terapii jeho funkčních schopností a dovedností prováděných v běžném životě. Funkčními schopnostmi a dovednostmi jsou myšleny aktivity nejen denního života, ale i předpracovní a pracovní aktivity pacienta. K výkonu individuální ergoterapie s využitím dílen je nutné odpovídající technické vybavení pracovního místa, popř. samostatných pracovních dílen.
Čím výkom končí Zhodnocením průběhu a záznamem do dokumentace, úklidem pomůcek a pracoviště.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 30 94,87
Celkem: 94,87
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000344 Materiál pro ergoterapeutickou činnost 1 20,00 0,00 % 20,00
Celkem: 20,00 20,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0078 Základní vybavení dílny 10 5500 4 0 100,00 % 100 000,00 8,07
Celkem: 100 000,00 8,07
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
28,07 94,87 101,40 224

Zpět na výpis