Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 21621

INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 21621
Název INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
917 ergoterapeut 9170 3,38
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
902 fyzioterapeut 3,38
201 rehabilitační a fyzikální medicína 3,38
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 2/1 den, 36/1 čtvrtletí
Doba trvání 30
Popis Výkon zahrnuje vhodné specifické činnosti a techniky podle typu postižení. Využívá terapeutické a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pomůcek a náčiní za účelem zlepšení nebo zachování senzomotorických, kognitivních, percepčních a funkčních schopností pacienta.
Čím výkom začíná Přípravou místa, pracoviště, pomůcek a modelové činnosti.
Obsah a rozsah výkonu Jedná se o funkční trénink schopností jedince v přípravných, přizpůsobených a cílených činnostech, které pomáhají zlepšit rozsah pohybu, svalovou sílu, čití, koordinaci pohybu, paměť, pozornost, vyšší kognitivní funkce a další součásti výkonu, které jsou nezbytné pro provádění komplexnějších běžných denních aktivit. K možným terapeutickým technikám patří např. umělecké a výtvarné činnosti (kreslení, malování, modelování, práce s papírem, textiliemi, přírodními materiály, kůží apod.), ruční práce a ruční výroba (ruční šití, vyšívání, pletení, háčkování, drhání, ruční tkaní, malování na hedvábí, batikování, výroba košíků, tisk apod.), konstrukční a společenské hry (pro rozvoj pravo-levé orientace, zrakově- prostorové orientace, povědomí tělesného schématu, praxe, paměti, pozornosti, schopnosti plánování a řazení kroků), nácvik úchopů, nácvik psaní s pomocí kompenzační pomůcky či náhradního stereotypu. Práce na osobním počítači umožňuje trénink kognitivních funkcí pomocí počítačových programů, dále nácvik jemné motoriky, koordinace oko-ruka apod. Výkon zahrnuje i instruktáž pacienta, rodinných příslušníků a blízkých osob o správném provádění, frekvenci, účelu a četnosti provádění nácviku v domácím prostředí.
Čím výkom končí Zhodnocením průběhu a záznamem do dokumentace, úklidem pomůcek a pracoviště.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 30 94,87
Celkem: 94,87
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000344 Materiál pro ergoterapeutickou činnost 1 20,00 0,00 % 20,00
Celkem: 20,00 20,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0072 Terapeutické hmoty 1 0 4 0 100,00 % 5 000,00 2,60
P0073 Cvičná tabule k nácviku úchopu 5 200 4 0 100,00 % 4 000,00 0,52
P0074 Počítač osobní s příslušenstvím 5 1650 4 0 100,00 % 30 000,00 3,98
P0071 Zákl. vybavení ergoterap. pracoviště 5 2750 4 0 100,00 % 50 000,00 6,64
Celkem: 89 000,00 13,74
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
33,74 94,87 101,40 230

Zpět na výpis