Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 18028

MĚŘENÍ PRŮTOKU A RECIRKULACE KRVE V CÉVNÍM PŘÍSTUPU PRO DIALÝZU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 18028
Název MĚŘENÍ PRŮTOKU A RECIRKULACE KRVE V CÉVNÍM PŘÍSTUPU PRO DIALÝZU
Nepočítat režii
Poznámka Jedná se rutinně prováděnou metodu detekce poruch průtoku krve v cévním přístupu pro mimotělní hemoeliminační metody, která dosud nebyla zařazena v číselníku zdravotních výkonů.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
108 nefrologie 1160 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
128 pracoviště hemodialýzy 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den, 12/1 rok
Doba trvání 0
Popis Diagnostická metoda ke změření průtoku krve a recirkulace krve v cévním přístupu pro dialýzu.
Čím výkom začíná Pacient je napojen na mimotělní krevní oběh, po 30 minutách od zahájení hemoeliminační léčby je mu změřena recirkulace a průtok krve v cévním přístupu pro dialýzu.
Obsah a rozsah výkonu Sestra za použití speciálního setu umožňujícího normální a invertovaný průtok krve pomocí přístroje s termodiluční nebo optodiluční metodou změří recirkulaci a průtok v cévním přístupu pro dialýzu.
Čím výkom končí Po změření sestra propojí set do normálního průtoku krve a pacientova hemoeliminační léčba dále probíhá běžným způsobem. Lékař vyhodnotí proběhlé měření s ohledem na podíl recirkulující krve a velikost průtoku cévním přístupem pro dialýzu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
Celkem: 0,00
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000995 twister set 1 335,20 0,00 % 335,20
A000006 rukavice chirurgické sterilní 2 pár 6,81 0,00 % 13,62
A000996 komůrka pro měření průtoku 1 120,00 0,00 % 120,00
A000003 Stříkačka 20 ml á 50 ks 0,04 ks 101,00 0,00 % 4,04
Celkem: 563,01 472,86
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0015877 Braunol 1x1000ml 0,022 0,00 % 4,62
Celkem: 0,00 4,62
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A000999 přístroj k měření recirkulace a průtoku krve (Critline, BTM) 5 7500 4 0 90,00 % 125 400,00 0,00
Celkem: 125 400,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
477,48 0,00 0,00 477

Zpět na výpis