Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 17316

STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 17316
Název STANOVENÍ FRAKČNÍ PRŮTOKOVÉ REZERVY MYOKARDU OZŘEJMUJÍCÍ FUNKČNÍ VÝZNAMNOST STENÓZY VĚNČITÉ TEPNY
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
117 kardiologie - skupina 1 1150 4,78
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
312 dětská kardiologie - skupina 1 4,78
302 dětská kardiologie 3,19
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 30
Popis Invazivní vyšetření umožňuje přesné posouzení funkční významnosti angiograficky hraničních stenóz věnčitých tepen. Usnadňuje rozhodnutí o provedení revaskularizace věnčité tepny nebo jejím bezpečném odložení. Lze užít ke zhodnocení úspěšnosti perkutánní koronární angioplastiky (PTCA) nebo zavedení stentu. Záznam výkonu může být ukládán v digitální podobě. I v případě opakování výkonu při intervenčním zákroku se výkon vykazuje v jednom dni pouze jedenkrát. Navazuje na koronarografii nebo perkutánní koronární angioplastiku (PTCA) nebo zavedení stentu.
Čím výkom začíná V případě návaznosti na selektivní angiografii věnčité tepny začíná výkon umístěním zaváděcího katetru do ústí věnčité tepny a pokračuje zavedením speciálního supertenkého vodiče s tlakovým čidlem do postižené věnčité tepny. V případě návaznosti na perkutánní koronární angioplastiku (PTCA) se předpokládá, že zaváděcí katetr je již umístěn a výkon začíná jen zavedením speciálního supertenkého vodiče s tlakovým čidlem do věnčité tepny.
Obsah a rozsah výkonu Výkon pokračuje kalibrací měřícího vodiče. Po zavedení čidla na ultratenkém vodiči do ústí zaváděcího katetru je provedena ekvalizace (vyrovnání) tlaků na měřícím vodiči a v zaváděcím katetru. Po průchodu vodiče za stenózou je měřen klidový poměr krevního tlaku před stenózou a za stenózou věnčité tepny (FFR i iFR). V případě FFR se stejný poměr následně stanoví za stavu farmakologicky navozené maximální vasodilatace (hyperémie). Té je dosaženo: 1) intrakoronárním podáním farmaka (adenosin, papaverin nebo jiné) 2) intravenozním podáním farmaka, nejčastěji adenosinu, do žilního katetru (umístěného do centrální žíly nebo velké kubitální žíly) a navozením ustáleného stavu maximální hyperémie. Tlak je měřen v jedné pozici, či v průběhu celé tepny při postupném vytahování ultratenkého vodiče s tlakovým čidlem z věnčité tepny. Záznam výkonu může být prováděn na digitální medium.
Čím výkom končí Výkon končí: 1) vytažením měřícího vodiče z věnčité tepny a provedením kontrolní selektivní angiografie vyšetřované tepny, 2) případně navazuje perkutánní koronární angioplastika (PTCA) s/bez zavedení stentu, v závislosti na výsledku provedeného měření.
Podmínky Vysoce specializovaná komplexní a kardiologická péče (KKC, KKCD, KC).
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 3 30 255,948 Licence intervenční kardiologie
Celkem: 255,95
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000062 kohout trojcestný 1 1ks 23 0,00 23
M2861 Drát vodící 1 bal 360 0,00 360
M5052 Spojovací hadička FCT 1 ks 200 200
A000301 Y spojka 1 1ks 18 0,00 18
0059520 ZAVADĚČ KATETRU ŽILNÍ 1 INTRADYN VENÓZNÍ 462 0,00 462
0026857 KATETR LEADER-CATH SELDINGER 120.12,15,17,20 1 869 0,00 869
A000002 Stříkačka 10 ml 0,04 100 ks 121 0,00 4,84
Celkem: 2 053,00 1 936,84
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0004307 NITRO POHL INF SOL 10X10ML/10MG 0,1 0,00 % 445,66 44,566
0199940 INFUSIO NATR. CHLOR. ISOT. MEDIEKOS 1 0,00 % 24,35 24,35
0093746 HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku INJ SOL 1X10ML/50KU 0,1 0,00 % 116,63 11,663
Celkem: 586,64 80,58
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0133 Přístroj pro měření frakční průtokové rezervy 6 30000 6 0 100,00 % 1 000 000,00 68,29
M0584 RTG jednotka angiografická/koronarografická v ceně 45 000 000,- 7 2295000 12 0 100,00 % 45 000 000,00 1 514,51
M0467 Koagulometr v ceně 100 000,- 5 3000 4 0 25,00 % 100 000,00 2,99
P0002 Registrační systém pro snímání, analýzu a archivaci EKG a IEKG 5 350000 12 0 100,00 % 7 000 000,00 303,82
Celkem: 53 100 000,00 1 889,61
ZUM
Kód Název
A000781 Vodič - typ dle obsahu výkonu
A000807 zavaděč - typ dle obsahu výkonu
A002621 systém uzavírací cévní
ZULP
Kód Název
A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek
A000462 RTG kontrastní látka
Body
Přímé Režijní Celkem
4 163 143 4 306

Zpět na výpis