Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 17115

KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 17115
Název KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
117 kardiologie - skupina 1 1150 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
312 dětská kardiologie - skupina 1 4,91
302 dětská kardiologie 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Omezení frekvencí 3/1 rok
Doba trvání 60
Popis Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací nebo jinou metodou). Výkon navazuje na diagnostickou koronarografii nebo perkutánní transluminální koronární angioplastiku (PTCA). Průběh výkonu je zaznamenáván na digitální záznam.
Čím výkom začíná Vyšetření navazuje na selektivní angiografii věnčité tepny nebo perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA). V případě návaznosti na selektivní angiografii je do ústí věnčité tepny zaveden zaváděcí katetr. V případě, že výkon navazuje na výkon perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA), předpokládá se, že zaváděcí katetr je již zaveden. Je prováděna příprava systému pro aterektomii.
Obsah a rozsah výkonu Po zavedení vodící cévky do odstupu věnčité tepny je přes stenosu proniknuto ultratenkým vodičem. Poté následuje zavedení speciálního katetru pro aterectomii, který je napojen na pohonnou jednotku. Je provedena vlastní aterectomie (rotablace nebo jiná metoda). Poté je provedena kontrolní angiografie ke zhodnocení efektu. Ve většině případů na výkon navazuje provedení perkutánní transluminální koronární angioplastice (PTCA) a implantace stentu. Po dosažení optimálního výsledku je odstraněn utratenký vodič a provedena kontrolní angiografie. Provedení výkonu je průběžně dokumentováno na digitální záznam.
Čím výkom končí Výkon končí odstraněním instrumentária, vypracováním protokolu a archivací výsledků.
Podmínky Vysoce specializovaná komplexní a kardiologická péče (KKC, KKCD, KC).
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 operatér 6 60 563,09 licence
Celkem: 563,09
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M4308 Rotating Hemostatic valve 1 ks 1 160,00 0,00 % 1 160,00
A000342 Kohout trojcestný rotační/50 použití/ 0,02 2 370,00 0,00 % 47,40
0031016 JEHLA PUNKČNÍ 1 PERCUTANEOUS PUNCTION NEEDLE 70 - 75MM 284,00 0,00 % 284,00
0056227 VODIČ PRO ANGIOGRAFII DAIG GUIDERIGHT 404XXX 1 DÉLKA 150-260 CM, 0.035-0.038, J TIP, STRAIGHT, MO 550,00 0,00 % 550,00
A000047 Hadička prodlužovací 1 1ks 16,79 0,00 % 16,79
A000062 kohout trojcestný 2 1ks 23,00 0,00 % 46,00
M4309 Torque Clipper 1 ks 120,00 0,00 % 120,00
Celkem: 4 523,79 2 224,19
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0199940 INFUSIO NATR. CHLOR. ISOT. MEDIEKOS 4 0,00 % 97,40
0000502 MESOCAIN inj 10x10ml 1% INJ SOL 10X10ML 1% 0,4 0,00 % 52,08
0093746 HEPARIN LECIVA inj 1x10ml/50ku INJ SOL 1X10ML/50KU 0,1 0,00 % 11,66
Celkem: 0,00 161,14
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A002599 Ochranné olověné brýle 8 450 4 0 200,00 % 15 000,00 4,84
A002598 Ochranný límec 8 90 4 0 400,00 % 3 000,00 1,94
P0002 Registrační systém pro snímání, analýzu a archivaci EKG a IEKG 5 350000 12 0 100,00 % 7 000 000,00 607,64
M1307 Přístroj pro rotablaci 5 15000 4 0 100,00 % 300 000,00 78,13
A002597 Ochranná olověná zástěra 8 300 4 0 100,00 % 10 000,00 1,61
M1117 Injektor CT kontrastní látky 8 22500 4 10,00 % 750 000,00 12,10
M0467 Koagulometr v ceně 100 000,- 5 3000 4 0 25,00 % 100 000,00 5,99
M0584 RTG jednotka angiografická/koronarografická v ceně 45 000 000,- 7 2295000 12 0 100,00 % 45 000 000,00 1 494,78
Celkem: 53 178 000,00 2 207,03
ZUM
Kód Název
A000659 Motor drive unit
A000616 katetr - typ dle obsahu výkonu
A000781 Vodič - typ dle obsahu výkonu
A000606 Inflation device
A000709 pouzdro
A002621 systém uzavírací cévní
ZULP
Kód Název
A000462 RTG kontrastní látka
A000476 skutečně spotřebovaný léčivý přípravek
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
4 592,37 563,09 294,60 5 450

Zpět na výpis