Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 15972

ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 15972
Název ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
115 gastroenterologie - skupina 1 1120 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
501 chirurgie 3,93
101 vnitřní lékařství - interna 3,28
704 dětská otorinolaryngologie 3,93
701 otorinolaryngologie 3,93
502 dětská chirurgie 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 30
Popis Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.
Čím výkom začíná Provedení ezofagogastroduodenoskopie jako samostatný výkon.
Obsah a rozsah výkonu Nastříknutí varixu sklerotizačním roztokem nebo rychle tuhnoucí pryskyřicí.
Čím výkom končí Kontrola krvácení po sklerotizaci a vytažení přístoje. Provedení zápisu z výkonu.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 10 93,85 souhlas odb. spol. - spec. kurz
Celkem: 93,85
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M0422 Injektor plastikový Olympus (5ks) 0,2 bal 2 900,00 0,00 % 580,00
Celkem: 2 900,00 580,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0104 Endoskop flexibilní 2 75000 4 0 100,00 % 500 000,00 169,27
M0165 Světelný zdroj v ceně 100 000,- 3 10000 4 0 100,00 % 100 000,00 22,56
M0123 Odsávačka v ceně 24 000,- 3 750 4 0 100,00 % 24 000,00 9,02
Celkem: 624 000,00 200,85
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
M0023 Histoacryl 5 x 0,5 ml
02529 AETHOXYSKLEROL inj 5x2ml 3%
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
780,85 93,85 147,30 1 022

Zpět na výpis