Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 15374

NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 15374
Název NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
115 gastroenterologie - skupina 1 1120 4,91
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
203 infekční lékařství 3,93
501 chirurgie 3,93
301 dětské lékařství 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 2/1 rok
Doba trvání 25
Popis Aspirační biopsie perkutánní cestou včetně lokální anestezie za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.
Čím výkom začíná Studium dokumentace, hepatol. vyšetření a indikace výkonu, kontrola hemokoagulačních parametrů, poučení pacienta.
Obsah a rozsah výkonu Do výkonu není zahrnut transport pacienta a obecná příprava pacienta. Lékař vyšetřuje fysikálně pacienta a určuje a označuje místo vpichu biopsie ev. aplikována praemedikace. Sestra připraví instrumentárium. Lékař se sterilně obléká, po desinfekci provádí lokální anestesii. Následuje vytvoření punkčního kanálu /kopíčkem, skalpelem/. Zavedení Menghiniho /nebo jiné/ punkční jehly, prostříknutí fysiol. roztokem, vytvoření podtlaku, vpich do jater s aspirací, vytažení jehly. Při neúspěšné punkci výkon opakujeme. Sestra s lékařem ošetří ránu /desinfekce a steril. krytí/. Kontrola získaného vzorku, jeho popis a fixace. Kontrola klin. stavu pacienta po punkci. Sestra uklízí a čistí instrumentárium a připravuje ho ke sterilizaci.
Čím výkom končí Sepsání dokumentace /popis výkonu, žádanka k histol. ev. biochem. vyš./ V případě použití jehly Hepafix Braun, vykazuje se jako ZUM.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 6 15 140,77
Celkem: 140,77
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
M5405 Hepafix - bioptický set 1 bal 272,00 0,00 % 272,00
02043 Stříkačka inj leur ph 10ml 1 ks 1,90 0,00 % 1,90
33977 Rukavice chirurgické sterilní 2 pár 7,90 15,80
27529 Jehla INJEKČNÍ NEOLUS 1 ks 0,71 0,71
Celkem: 282,51 290,41
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
M0361 Anestetikum lokální 1 0,00 % 14,30
Celkem: 0,00 14,30
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
304,71 140,77 122,75 568

Zpět na výpis