Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 15120

STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 15120
Název STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI SPECIÁLNÍM TESTEM V RÁMCI SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU - NÁLEZ NEGATIVNÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,04
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,65
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 50 - 55 let 1/1 rok, dále 1/2 roky
Doba trvání 10
Popis Použitím imunochemického testu s cut off 75-100 nanogramů na mililitr u asymptomatického jedince.
Čím výkom začíná Povinnost lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období již proveden jiným lékařem a to pro zamezení duplicit při sdílení výkonu s gynekology a možností provedení screeningové kolonoskopie, kdy se již toto vyšetření neprovádí. Pohovor lékaře s asymptomatickým probandem. Vysvětlením účelu vyšetření.
Obsah a rozsah výkonu Předání testu a vysvětlení způsobu odběru stolice, diety a dalšího postupu v doručení a kontrole. Po zpětném doručení testu jeho vyšetření pomocí testačního materiálu.
Čím výkom končí Zhodnocení testu, seznámením probanda s výsledkem, zanesením do dokumentace a stanovením dalšího postupu, event. odeslání ke GE vyšetření. Ve výkonu je kalkulována odhadovaná ztráta nevrácených testů ve výši 15%.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 0 10 85,316 praktický lékař
Celkem: 85,32
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002502 Standardizovaný TOKS 1 ks 40 0,00 40
Celkem: 40,00 40,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
125 30 155

Zpět na výpis