Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 15119

KOLOREKTÁLNÍ SCREENING-ANALYTICKÁ ČÁST, STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 15119
Název KOLOREKTÁLNÍ SCREENING-ANALYTICKÁ ČÁST, STANOVENÍ OKULTNÍHO KRVÁCENÍ VE STOLICI
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 1020 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
603 gynekologie a porodnictví 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 50-55 let 1/1 rok, od 55 let 1/2 roky
Doba trvání 5
Popis Vyšetření stolice na okultní krvácení přístrojem umožňujícím kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici a to nejméně od hladiny 15ug/g stolice (mikrogramů na gram stolice).
Čím výkom začíná Zapnutím přístroje
Obsah a rozsah výkonu Provedení analýzy vzorku stolice
Čím výkom končí Vypnutím přístroje a zaznamenáním výsledku vyšetření
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 vyšetřující 5 46,92
Celkem: 46,92
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A084439 Sampling set (odběrová kalibrovaná lahvička a nástroj k odběru stolice) 1 25,00 0,00 % 25,00
A084440 Test k vyšetření hemoglobinu ve stolici 1 60,00 0,00 % 60,00
Celkem: 85,00 85,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008304 Přístroj pro kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici 5 3932,5 0,1 0 90,00 % 39 325,00 40,96
Celkem: 39 325,00 40,96
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
125,97 46,92 16,40 189

Zpět na výpis