Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 13071

LARVÁLNÍ LÉČBA RAN

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 13071
Název LARVÁLNÍ LÉČBA RAN
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
103 diabetologie 1090 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
504 cévní chirurgie 3,93
501 chirurgie 3,93
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 3/1 rok na jednu končetinu
Doba trvání 60
Popis Pro nekrotické‚ nehojící se defekty u syndromu diabetické nohy.
Čím výkom začíná Poučení pacienta, informovaný souhlas.
Obsah a rozsah výkonu Překrytí okrajů rány folií jako ochrana před macerací, vyplavení larev z dodaného kontejneru pomocí fyziologického roztoku na dodanou síťku, ta i s larvami aplikována na ránu, zafixována specielní folií, jako sekundární krytí rána překryta gázovými čtverci a zafixována prubanem. Edukace pacienta o nutnosti odlehčení rány. Průběžná kontrola tolerance léčby, výměna sekundárního krytí 1-2 x denně po dobu aplikace (3-5 dní).
Čím výkom končí Odstranění larev vyplavením fyziologickým roztokem a jejich likvidace jako biologického odpadu, odstranění sekretu z rány. Záznam do dokumentace.
Podmínky S - podiatrická ambulance (dle kritérií Výboru České diabetologické společnost)
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 30 281,55
Celkem: 281,55
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
00845 OBVAZ PRUŽNÝ HADICOVÝ PRUBAN RUKA 427 333 0 1 ks 13,90 0,00 % 13,90
00366 Gáza hydrofilní skládaná kompresy STER. 412 122 0 30 bal 4,00 0,00 % 120,00
M0693 Tegaderm 3 7,50 0,00 % 22,50
M5581 Bioknife - set pro aplikaci larev 1 bal 2 896,00 0,00 % 2 896,00
Celkem: 2 921,40 3 052,40
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
96884 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V.
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
3 052,40 281,55 196,80 3 531

Zpět na výpis