Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 11140

ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 11140
Název ZAVEDENÍ PERIFERNĚ ZAVEDENÉHO CENTRÁLNÍHO KATETRU - PICC
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
101 vnitřní lékařství - interna 1070 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
202 hematologie 3,28
107 kardiologie 3,28
402 klinická onkologie 3,28
501 chirurgie 3,93
708 anesteziologie a intenzivní medicína 3,93
809 radiologie a zobrazovací metody 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 čtvrtletí
Doba trvání 30
Popis Indikace: u onkologicky nemocných pro aplikaci chemoterapie jako alternativa zavedení intravenózního portu; u domácí nebo dlouhodobé parenterální výživy; u hospitalizovaných nemocných, kdy centrální žilní vstup je nutný po dobu delší než 14 dní nebo v případech, kdy zavedení centrálního žilního katetru je spojeno s vysokým rizikem pro nemocného (poruchy krevní srážlivosti, tracheostomie). Výkon je prováděn v lokální anestezii. U dětí v anestezii celkové. Sonografickým přístrojem je lokalizovaná optimální žíla na paži horní končetiny a pod ultrazvukovou navigací do ní zavedena punkční jehla, kterou je do žíly zaveden vodící katetr. Po něm je do cévy zaveden dilatátor a zaváděcí kanyla. Po vyjmutí vodiče a dilatátoru je přes trhací kanylu zaveden PICC. Pozice distálního konce PICC katetru je kontrolována EKG navigací nebo sonografickou navigací tak, aby byl umístěn v kavoatriální junkci. Na konci výkonu je katetr bez stehů fixován ke kůži a sterilně ošetřen. Alternativou EKG a sonografické navigace je použití skiaskopie.
Čím výkom začíná Kontakt s pacientem, vysvětlení výkonu, sonografická lokalizace žíly, dezinfekce místa následného vpichu, široké zarouškování pacienta.
Obsah a rozsah výkonu Vyšetření punkce žíly punkční jehlou pod sonografickou kontrolou a zavedení vodiče. Po odstranění punkční jehly a dilataci po vodícím katétru je aplikována zaváděcí kanyla, poté je vodič a dilatítor vyjmut ze žíly. Přes zaváděcí kanylu je zaveden PICC do žíly, poté je kanyla roztržena a odstraněna. Distální konec katétru je umístěn na požadované místo - umístění na rozhraní horní duté žíly a pravé síně pod EKG navigací nebo pod sonografickou kontrolou.
Čím výkom končí Ošetřením místa vpichu, jeho převazem, zápisem do dokumentace a edukací pacienta o dalším způsobu ošetření.
Podmínky Pracoviště, kde jsou rutinně zaváděny periferní žilní kanyly a centrální žilní katétry. Na pracovišti se zkušenostmi se zaváděním cévních vstupů a možnostmi řešení všech případných komplikací.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 lékař 3 30 144,80
Celkem: 144,80
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0000337 GÁZA HYDROFILNÍ SKLÁDANÁ STERILNÍ 0,1 9X5CM,24 VRSTEV,10KS 41,00 0,00 % 4,10
A000842 Operační plášť s nepropustnou výztuží, sterilní 1 ks 88,00 0,00 % 88,00
0080374 FIXACE HYPOALERGENNÍ TEGADERM-PRŮHLEDNÁ FOLIE 9X10CM OVÁLNÁ 1 ks 33,75 0,00 % 33,75
A002668 UZÁVĚR BEZJEHLOVÝ BIONECTEUR 1 bal. 30,00 2 100,00 % 6,30
A008388 Rukavice sterilní latexové bez pudru 2 10,00 0,00 % 20,00
A000942 Rouška na stolek 150x100 1 ks 40,00 0,00 % 40,00
A001779 Rouška folioplast operační 992 490 5 1 bal 622,90 0,00 % 622,90
A002675 Rouška sterilní, 45x75 cm 1 ks 6,90 1 500,00 % 7,94
A002667 GÁZA STERILNÍ ČTVERCE, 10 x 10 cm 1 bal. 40,00 1 500,00 % 6,00
A008226 Trn 1 8,00 8,00
0085426 STŘÍKAČKA INJEKČNÍ PH 2ML LUER 0,01 100KS 78,70 0,00 % 0,79
0085181 JEHLA INJEKČNÍ LUER ŽLUTÁ 0,01 0,9X40,100KS 63,60 0,00 % 0,64
A000002 Stříkačka 10 ml 0,01 100 ks 121,00 0,00 % 1,21
Celkem: 1 183,85 839,62
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0098880 FYZIOLOGICKÝ ROZTOK INF SOL 10X1000ML 0,01 10X1000ML 0,00 % 2,30
0000502 MESOCAIN inj 10x10ml 1% INJ SOL 10X10ML 1% 0,1 0,00 % 13,02
Celkem: 0,00 15,32
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A001344 Chirurgické instrumentarium 5 1140 4 0 100,00 % 37 996,00 4,55
M0529 Monitor EKG v ceně 80 000,- 5 3000 4 0 100,00 % 80 000,00 9,90
M0587 Sonograf v ceně 1 000 000,- 5 40000 6 0 50,00 % 1 000 000,00 83,33
Celkem: 1 117 996,00 97,78
ZUM
Kód Název
0094018 1-cestný PICC
0141579 2-cestný PICC
0094020 3-cestný PICC
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
952,71 144,80 98,40 1 196

Zpět na výpis