Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 09527

PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO - MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 09527
Název PROHLÍDKA ZEMŘELÉHO - MIMO LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
999 univerzální mezioborové výkony 9990 4,04
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 rodné číslo
Doba trvání 45
Popis Obsahuje úkony prováděné při prohlídce zemřelého na místě nálezu mrtvého těla včetně zjištění potřebných údajů o mrtvém a okolnosti úmrtí, sepsání listu o prohlídce zemřelého a vyjádření se k případné pitvě.
Čím výkon začíná Přijetím oznámení o nálezu mrtvého.
Obsah a rozsah výkonu Zjištění nepochybných známek úmrtí a konstatování smrti, ohledání mrtvého na místě výskytu mrtvého těla, zjištění základních anamnestických dat a dalších údajů o zemřelém, pokud nejde o pacienta, který byl v soustavné péči lékaře, jenž ohledání provádí, zjištění okolnosti úmrtí a ohlášení úmrtí policii v případě podezření na násilnou smrt nebo na sebevraždu, zajištění případných výměšků, sepsání listu o prohlídce mrtvého s vyjádřením se k případné pitvě.
Čím výkon končí Výkon končí podpisem listu o prohlídce mrtvého. Pozn: Cesta na místo ohledání a z tohoto místa se vykazuje samostatně, jako u návštěvní služby. Tento kód nelze použít při pouhém spolupodepisování listu o prohlídce mrtvého lékařem, který měl zemřelého v soustavné péči.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 Lékař 1 45 555,02
Celkem: 555,02
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jednotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 555,02 181,80 737

Zpět na výpis