Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 09513

TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 09513
Název TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
999 univerzální mezioborové výkony 9990 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Omezení frekvencí 2/1 den
Doba trvání 10
Popis Nutný zápis o konzultaci ve zdravotní dokumentaci.
Čím výkom začíná Telefonickým dotazem pacienta s žádostí o radu u ošetřujícího internisty při náhlém zhoršení nebo změně zdrav. stavu pacienta.
Obsah a rozsah výkonu Zjištění cílené anamnézy zdrav. obtíží, které náhle nastaly a poskytnutí odborné porady k odvrácení nebezpečí z prodlení.
Čím výkom končí Zápisem ve zdravotní dokumentaci pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 vyšetřující 3 10 48,27
Celkem: 48,27
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
0,00 48,27 32,80 81

Zpět na výpis