Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 09123

ANALÝZA MOČI CHEMICKY

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 09123
Název ANALÝZA MOČI CHEMICKY
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
999 univerzální mezioborové výkony 9990 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 6
Popis Provedení analýzy moči chemicky pomocí diagnostického papírku.
Čím výkom začíná Poučením pacienta o odběru moči.
Obsah a rozsah výkonu Vyšetřením moči ponořením papírku a po doporučené době jeho odečtením. Nutně následné vymytí, dezinfekce nádoby na odběr moči a úklid.
Čím výkom končí Záznamem do dokumentace, ev. poučením pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 6 15,6816
Celkem: 15,68
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000299 Hexaphan 1 ks 3,7 3,7
Celkem: 3,70 3,70
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
19 19 38

Zpět na výpis