Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 09111

ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 09111
Název ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
999 univerzální mezioborové výkony 9990 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem AOD - pouze ambulantně - agregován do OD
Omezení frekvencí 5/1 den
Doba trvání 5
Popis
Čím výkom začíná Přípravou odběrového setu. Poučením pacienta o provedení výkonu. Hyperemizací ušního lalůčku nebo prstu na ruce.
Obsah a rozsah výkonu Dezinfekce místa vpichu, nabodnutí sterilní lancetou, provedení odběru do preparované nádobky, promíchání krve s preparačním činidlem, ošetření místa vpichu a identifikace vzorku.
Čím výkom končí Zápisem a archivací výsledků.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 5 13,068
Celkem: 13,07
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
0085193 LANCETA UNILET GP 0,375 MM 0,005 200KS(1BAL/2ROKY) 236 0,00 1,18
0081700 KOMPRESE FUBU STERILNÍ 1 5CMX5CM,NEPŘILNAVÁ,1KS 1,05 0,00 1,05
Celkem: 237,05 2,23
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
15 16 31

Zpět na výpis