Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 06557

PŘÍPRAVA KONTINUÁLNÍ INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY DO INFUZORU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 06557
Název PŘÍPRAVA KONTINUÁLNÍ INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY DO INFUZORU
Nepočítat režii
Poznámka Příprava kontinuální infuze cytostatické látky do infuzoru. Před aplikací pacientovi, musí být tyto cytostatické roztoky připraveny v lékárně v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 84/2008Sb. o správné lékárenské praxi). Při přípravě parenterálních léčivých přípravků skupiny cytostatik se dodržují požadavky stanovené pro přípravu sterilních léčivých přípravků a požadavky vycházející ze zvláštní povahy léčivé látky. Sterilní léčivé přípravky se připravují v prostorách s předepsanou třídou čistoty vzduchu, které se pravidelně kontrolují. Příprava se provádí v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor, které jsou umístěny v prostoru třídy čistoty vzduchu C a jsou vyhrazeny pro tento účel. Výkon nahrazuje stávající systém úhrady přípravy cytostatik – číselník VZP IPLP, kód 0001204 - PPŘÍPLATEK ZA ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK V LÉKÁRNĚ - PŘÍPRAVA KONTINUÁLNÍ INFUZE S OBSAHEM VÍCE HVLP NEBO ZE SUCHÉ SUBSTANCE. Tento systém úhrady byl v roce 2007 při svém vzniku označen za provizorní do zavedení regulérního výkonu farmaceuta do zákon č. 48/1997Sb.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
005 nemocniční lékárenství 0 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 26
Popis Příprava kontinuální infúze cytostatické látky do infuzoru je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.
Čím výkom začíná Výkon je zahájen soustředěním informací o specifických podmínkách přípravy a zápisem požadavku na přípravu.
Obsah a rozsah výkonu Příjem požadavku od lékaře, výpočet dávek, příprava signatur, zdravotnického materiálu, cytostatika a infúzního roztoku. Materiál se dekontaminuje dezinfekcí a následuje vlastní příprava v izolátoru. Příprava zahrnuje: dezinfekci pryžové zátky cytostatika, odměření vypočteného množství cytostatik/a do stříkačky (případně rekonstituci suché substance a následné natažení do stříkačky). Následuje přenesení cytostatik/a a infuzního roztoku do infuzoru. Roztok se promíchá a označí se signaturou. Výstupní farmaceutická kontrola zahrnuje minimálně: kontrolu vzhledu, množství, obalu a označení. Následuje uložení do sekundárního ochranného obalu a příprava k expedici. Příprava se provádí asepticky dle standardního pracovního postupu v podtlakovém zařízení v prostorách čistoty A, které jsou umístěny v prostorách čistoty C a odtahem mimo prostor. Výkon zahrnuje náklady na vlastní přípravu a kontrolu v předepsaných prostorách. Podtlakové zařízení (izolátor) musí být spuštěný min. 30min před zahájením přípravy.
Čím výkom končí Distribucí k aplikaci.
Podmínky Pracoviště pro přípravu cytostatik v lékárně musí splňovat požadavky na aseptickou přípravu sterilních léčivých přípravků a zároveň na zacházení s cytostatiky jako nebezpečnými látkami (zřízení kontrolovaného pásma). Pracoviště musí být vybaveno podtlakovým bezpečnostním boxem (izolátor) s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor. Izolátor je umístěn v prostoru třídy čistoty vzduchu C a je vyhrazen jen pro tento účel.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 farmaceutický asistent 0 16 41,8176
L3 farmaceut se spec. způs. (nemocniční lékarenství) 0 10 85,316
Celkem: 127,13
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002165 Injekční jehla 1 ks 0,6 21,00 0,726
A008226 Trn 1 8 8
A008223 Injekční stříkačka - luer lock 1 ks 10 10
Celkem: 18,60 18,73
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008210 Izolátor 10 60000 6 0 40,00 % 1 200 000,00 21,67
A008209 Čisté prostory - lékárny 15 225000 6 0 40,00 % 4 500 000,00 63,19
Celkem: 5 700 000,00 84,86
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
231 81 312

Zpět na výpis