Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 06555

PŘÍPRAVA INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY S OBSAHEM VÍCE HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (HVLP) NEBO ZE SUCHÉ SUBSTANCE/LYOFILIZÁTU

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 06555
Název PŘÍPRAVA INFÚZE CYTOSTATICKÉ LÁTKY S OBSAHEM VÍCE HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ (HVLP) NEBO ZE SUCHÉ SUBSTANCE/LYOFILIZÁTU
Nepočítat režii
Poznámka Příprava infuze s obsahem více HVLP nebo ze suché substance/lyofilizátu. Před aplikací pacientovi, musí být tyto cytostatické roztoky připraveny v lékárně v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 84/2008Sb. o správné lékárenské praxi). Při přípravě parenterálních léčivých přípravků skupiny cytostatik se dodržují požadavky stanovené pro přípravu sterilních léčivých přípravků a požadavky vycházející ze zvláštní povahy léčivé látky. Sterilní léčivé přípravky se připravují v prostorách s předepsanou třídou čistoty vzduchu, které se pravidelně kontrolují. Příprava se provádí v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor, které jsou umístěny v prostoru třídy čistoty vzduchu C a jsou vyhrazeny pro tento účel. Výkon nahrazuje stávající systém úhrady přípravy cytostatik – číselník VZP IPLP, kód 0001203 - PŘÍPLATEK ZA ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK V LÉKÁRNĚ, příprava infuze s obsahem více HVLP nebo ze suché substance. Tento systém úhrady byl v roce 2007 při svém vzniku označen za provizorní do zavedení regulérního výkonu farmaceuta do Z. č. 48/1997 Sb.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
005 nemocniční lékárenství 0 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 4/1 den
Doba trvání 28
Popis Příprava infúze cytostatické látky s obsahem více HVLP nebo ze suché substance/lyofilizátu je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.
Čím výkom začíná Výkon je zahájen soustředěním informací o specifických podmínkách přípravy a zápisem požadavku na přípravu.
Obsah a rozsah výkonu Příjem požadavku od lékaře, výpočet dávek, příprava signatur, zdravotnického materiálu, cytostatika a infuzního roztoku. Materiál se dekontaminuje dezinfekcí a následuje vlastní příprava v izolátoru. Příprava zahrnuje: dezinfekci pryžové zátky cytostatika, rekonstituci suché substance, odměření vypočteného množství cytostatik/a do stříkačky. Následuje přenesení cytostatik/a a infuzního roztoku do infusoru. Roztok se promíchá a označí se signaturou. Výstupní farmaceutická kontrola zahrnuje minimálně: kontrolu vzhledu, množství, obalu a označení. Následuje uložení do sekundárního ochranného obalu a příprava k expedici. Příprava se provádí asepticky dle standardního pracovního postupu v podtlakovém zařízení v prostorách čistoty A, které jsou umístěny v prostorách čistoty C a odtahem mimo prostor. Výkon zahrnuje náklady na vlastní přípravu a kontrolu v předepsaných prostorách. Podtlakové zařízení (izolátor) musí být spuštěný min. 30 min před zahájením přípravy.
Čím výkom končí Distribucí k aplikaci.
Podmínky Pracoviště pro přípravu cytostatik v lékárně musí splňovat požadavky na aseptickou přípravu sterilních léčivých přípravků a zároveň na zacházení s cytostatiky jako nebezpečnými látkami (zřízení kontrolovaného pásma). Pracoviště musí být vybaveno podtlakovým bezpečnostním boxem (izolátor) s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor. Izolátor je umístěn v prostoru třídy čistoty vzduchu C a je vyhrazen jen pro tento účel.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 farmaceutický asistent 0 18 47,0448
L3 farmaceut se spec. způsob. (nemocniční lékárenství) 0 10 85,316
Celkem: 132,36
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002165 Injekční jehla 1 ks 0,6 21,00 0,726
A008223 Injekční stříkačka - luer lock 1 ks 10 10
A008226 Trn 1 8 8
Celkem: 18,60 18,73
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008209 Čisté prostory - lékárny 15 225000 6 0 40,00 % 4 500 000,00 68,06
A008210 Izolátor 10 60000 6 0 40,00 % 1 200 000,00 23,33
Celkem: 5 700 000,00 91,39
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
242 87 329

Zpět na výpis