Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 06551

PŘÍPRAVA PARENTERÁLNÍCH BOLUSŮ A OČNÍCH KAPEK S OBSAHEM CYTOSTATICKÉ LÁTKY

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 06551
Název PŘÍPRAVA PARENTERÁLNÍCH BOLUSŮ A OČNÍCH KAPEK S OBSAHEM CYTOSTATICKÉ LÁTKY
Nepočítat režii
Poznámka Před aplikací pacientovi musí být tyto cytostatické roztoky připraveny v lékárně v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi). Při přípravě parenterálních léčivých přípravků skupiny cytostatik se dodržují požadavky stanovené pro přípravu sterilních léčivých přípravků a požadavky vycházející ze zvláštní povahy léčivé látky. Sterilní léčivé přípravky se připravují v prostorách s předepsanou třídou čistoty vzduchu, které se pravidelně kontrolují. Příprava se provádí v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor, které jsou umístěny v prostoru třídy čistoty vzduchu C a jsou vyhrazeny pro tento účel. Výkon nahrazuje stávající systém úhrady přípravy cytostatik – číselník VZP IPLP, kód 0001201 - PŘÍPLATEK ZA ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK V LÉKÁRNĚ, příprava parenterálních bolusů a očních kapek s obsahem cytostatika. Tento systém úhrady byl v roce 2007 při svém vzniku označen za provizorní do zavedení regulérního výkonu farmaceuta do zákona č. 48/1997 Sb.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
005 nemocniční lékárenství 0 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem S - pouze na specializovaném pracovišti
Omezení frekvencí 8/1 den
Doba trvání 17
Popis Příprava parenterálních bolusů nebo očních kapek s obsahem cytostatické látky je prováděna v podtlakových bezpečnostních boxech s laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A umístěných v prostoru třídy čistoty vzduchu C.
Čím výkom začíná Výkon je zahájen soustředěním informací o specifických podmínkách přípravy a zápisem požadavku na přípravu.
Obsah a rozsah výkonu Příjem požadavku od lékaře, výpočet a kontrola dávek farmaceutem, příprava signatur, zdravotnického materiálu a cytostatika. Materiál se dekontaminuje dezinfekcí a následuje příprava v izolátoru, která zahrnuje: dezinfekci pryžové zátky cytostatika, natáhnutí vypočteného množství cytostatika, uzavření stříkačky zátkou a opatrné promíchán. Každá stříkačka je označena signaturou. Výstupní farmaceutická kontrola zahrnuje minimálně: kontrolu vzhledu, množství, obalu a označení. Následuje uložení do sekundárního ochranného obalu a příprava k expedici. Příprava se provádí asepticky dle standardního pracovního postupu v podtlakovém zařízení v prostorách čistoty A, které jsou umístěny v prostorách čistoty C a odtahem mimo prostor. Výkon zahrnuje náklady na vlastní přípravu a kontrolu v předepsaných prostorách. Podtlakové zařízení (izolátor) musí být spuštěný min. 30min před zahájením přípravy.
Čím výkom končí Distribucí k aplikaci.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 farmaceutický asistent 0 7 18,2952
L3 farmaceut se spec. způs. (nemocniční lékárenství) 0 10 85,316
Celkem: 103,61
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002165 Injekční jehla 1 ks 0,6 21,00 0,726
A008223 Injekční stříkačka - luer lock 1 ks 10 10
Celkem: 10,60 10,73
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008210 Izolátor 10 60000 6 0 40,00 % 1 200 000,00 14,17
A008209 Čisté prostory - lékárny 15 225000 6 0 40,00 % 4 500 000,00 41,32
Celkem: 5 700 000,00 55,49
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
170 53 223

Zpět na výpis