Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 06317

OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ PÉČE - TYP III.

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 06317
Název OŠETŘOVACÍ NÁVŠTĚVA - DOMÁCÍ PÉČE - TYP III.
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
925 domácí péče 9250 3,19
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie W - hrazen za určitých podmínek
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 3/1 den
Doba trvání 60
Popis Výkon bude hrazen po předchozí indikaci registrujícího praktického lékaře, registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, ošetřujícího lékaře při hospitalizaci nebo ošetřujícího lékaře, jde-li o pacienta v terminálním stavu, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období. Tato forma domácí zdravotní péče je určena zejména pro pacienty odkázané plně na ošetřování druhou osobou pro imobilitu, dezorientaci, inkontinenci a specifickou náročnost ošetřovatelské péče, doplněné fyzickou náročností poskytované péče.
Čím výkom začíná Komplexní ošetřovatelskou anamnézou pacienta i prostředí. Ošetřovatelskou diagnozou-stanovením priorit ošetřovatelské péče.
Obsah a rozsah výkonu Vyšetření stavu pacienta sestrou v domácí péči,sledování fyziologických funkcí pacienta,monitoring pacientů u nichž hrozí dekompenzace stavu,odběr biologického materiálu ev.orientační vyšetření biologického materiálu,prevence kožních lézí,lokální ošetření kožních lézí,poranění,ran,aplikace inhalační a léčebné terapie p.o.s.c.i.m.a další způsoby instilace léčiv,aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti,podání enterální formy léčiv s kontrolou expirace a požití pacientem,doplnění léčiv,edukace a reedukace pacienta k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti,nácvik aplikace inzulínu,aktivace pacienta,ošetřovatelská rehabilitace-kondiční a dechová cvičení, komplexní hygienická péče,sestavení dietního a pitného režimu pacienta,klysma,výplachy,cévkování,ošetření permanentních katetrů,ošetření stomií,zácvik rodinných příslušníků ev.blízkých ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí.
Čím výkom končí Záznamem do dokumentace,předáním informací o stavu pacienta praktickému lékaři pacienta dle předem stanoveného ošetřovatelského plánu.V případě zjištění patologických reakcí či změn okamžitou signalizací ošetřujícímu lékaři.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
D2 sestra domácí péče 60 211,7016
Celkem: 211,70
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
212 191 403

Zpět na výpis