Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 06130

OŠETŘENÍ HYPERKERATÓZ A PREULCERATIVNÍCH LÉZÍ U DIABETIKŮ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 06130
Název OŠETŘENÍ HYPERKERATÓZ A PREULCERATIVNÍCH LÉZÍ U DIABETIKŮ
Nepočítat režii
Poznámka Zdůvodnění: Včasný terapeutický zásah pomáhá zamezit rozvoji diabetických ulcerací, jejich komplikacím a tím i snižuje náklady na dlouhodobou léčbu syndromu diabetické nohy. (viz Doporučené postupy ČDS - www.diab.cz - kategorie 2 - senzorická neuropatie a známky ICHDK a/nebo deformity nohou a kategorie 3 - předchozí ulcerace).
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
911 všeobecná sestra 9110 2,41
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
925 domácí péče 3,28
913 ošetřovatelská péče v sociálních službách 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem SA - pouze na spec. prac. ambulantně
Omezení frekvencí 6/1 rok
Doba trvání 45
Popis Preventivní ošetření dolních končetin u diabetiků s odstraněním hyperkeratóz a preulcerativních lezí (např. ragády, puchýře, abnormality nehtů) zabraňující následnému rozvoji diabetických ulcerací. Indikováno ošetřujícím lékařem u nemocných se syndromem diabetické nohy v anamnéze nebo u pacientů vysoce rizikových pro syndrom diabetické nohy.
Čím výkom začíná Při první návštěvě prostudováním doporučení ošetřujícího lékaře, dále kontaktem s pacientem, vysvětlením průběhu ošetření, prohlídka nohou a obuvi. Zhodnocení patologických změn na nohou - zjištění přítomnosti hyperkeratóz a preulcerozních lezí (např. patologické změny nehtů, ragády, puchýře).
Obsah a rozsah výkonu Ošetření hyperkeratóz: 1) Změkčení kůže přiložením gázy s inertním roztokem. 2) Snesení hyperkeratózy (mechanickým debridementem – skalpelem nebo bruskou). Ošetření patologických změn nehtů: 1) Pokud je pacient bez ulcerace, provádí se před ošetřením změkčení nehtů pomocí lázně. 2) Kleštěmi se následně provádí snesení volného okraje nehtové ploténky. 3) Patřičnou pomůckou (tupou sondou) se vyšetří nehtové valy k ozřejmění zarůstání nehtové ploténky. 4) Zabroušení nehtové ploténky pomocí brusky či jemného pilníku s patřičným tvarování nehtu. Ošetření ragád, puchýřů: 1) ošetření rány 2) desinfekce a použití vhodného antiseptického roztoku či lokálního krytí. Poučení pacienta a poučením pacienta o domácím ošetření nohou.
Čím výkom končí
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
S2 všeobecná sestra s Certifikovaným kurzem v podiatrii pro všeobecné sestry (schválený MZ ČR) 3 45 129,37 S2 Certifikovaný kurz v podiatrii pro všeobecné sestry ( schválený MZ ČR)
Celkem: 129,37
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
0015877 Braunol 1x1000ml 0,001 0,00 % 0,21
Celkem: 0,00 0,21
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A000910 přístroj s mlhovým postřikem 6 1330 4 0 45,00 % 44 346,00 3,07
Celkem: 44 346,00 3,07
ZUM
Kód Název
A000908 Čepičkové brusky hnědé (průměr 16 mm)
A000909 Čepičkové brusky hnědé (průměr 13 mm)
A000041 čepelka jednorázová
A000906 Kleště na nehty S304 s pružinkou
A000907 Hladítko se cpátkem
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
3,28 129,37 108,45 241

Zpět na výpis