Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 05755

OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 05755
Název OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI STANOVENÉHO PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
006 klinická farmacie 0 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 2/1 hospitalizace
Doba trvání 20
Popis Průběžné ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem. Je vykazován u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie; u pacientů se střední a vysokou mírou rizikovosti při příjmu; u pacientů se stanovenou nízkou mírou rizikovosti a stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem při změně zdravotního stavu nebo u pacientů se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Čím výkom začíná Ověření účinnosti stanoveného plánu racionalizace farmakoterapie pacienta klinickým farmaceutem v kontextu zdravotnické dokumentace.
Obsah a rozsah výkonu Zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta vzhledem k identifikovaným rizikovým faktorům/léčivům; zhodnocení dopadu navrhovaných úprav medikace pacienta na základě plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem; zhodnocení subjektivních lékových obtíží ve vztahu k provedeným změnám v medikaci; zhodnocení dopadu změny medikace ve vztahu k laboratorním hodnotám; rozhodnutí o dalším farmakoterapeutickém postupu; rozhodnutí o termínu další kontroly medikace; poskytnutí informací ošetřujícímu lékaři; edukace pacienta na základě požadavku ošetřujícího lékaře.
Čím výkom končí Zápisem do zdravotnické dokumentace pacienta.
Podmínky OF: 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře; v jednom dni 2 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným vysokým rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným středním rizikem; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným nízkým rizikem při změně jeho zdravotního stavu; 1 x za hospitalizaci u pacienta se stanoveným plánem racionalizace farmakoterapie na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 klinický farmaceut 5 20 170,632 praxe 5 let
Celkem: 170,63
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
171 62 233

Zpět na výpis