Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 05753

STANOVENÍ PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 05753
Název STANOVENÍ PLÁNU RACIONALIZACE FARMAKOTERAPIE PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
006 klinická farmacie 0 3,04
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 hospitalizaci
Doba trvání 20
Popis Stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta s vysokým a středním rizikem identifikovaným při jeho příjmu; nebo i s nízkým rizikem identifikovaným při jeho příjmu při změně zdravotního stavu pacienta; nebo stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem u hospitalizovaného pacienta na základě specifického požadavku ošetřujícího lékaře.
Čím výkom začíná Vypracování návrhu plánu změny medikace pacienta klinickým farmaceutem ve vztahu k aktuálním nebo potenciálním problémům pacienta souvisejícím s užíváním nebo podáváním léků.
Obsah a rozsah výkonu Návrh dalšího farmakoterapeutického postupu obsahuje rozvahu a závěr vzhledem k identifikovanému riziku v medikaci pacienta, včetně poskytnutí informace ošetřujícímu lékaři a rozhodnutí o termínu další kontroly medikace. Při stanovení plánu je třeba dle intervence: 1. přehodnotit současnou medikaci v kontextu aktuálních plánů ošetřujícího lékaře a aktuálních klinických a laboratorních vyšetření; 2. přehodnotit současnou medikaci ve vztahu k aktuálním standardním farmakoterapeutickým postupům; 3. interpretovat podávání a dávkování léčiv s ohledem na jejich farmakokinetické vlastnosti a aktuální renální a hepatální funkce pacienta; a s ohledem na ostatní medikaci pacienta; navrhnout postup řešení: úpravu dávkovacího režimu, doporučit vhodnější alternativu léčiva s farmakokinetickými vlastnostmi, výhodnějšími pro pacienta; 4. interpretovat dávkování léčiv ve vztahu ke zvolenému způsobu náhrady renálních funkcí; navrhnout postup řešení: úpravu dávkovacího režimu, doporučit vhodnější alternativu léčiva s farmakokinetickými vlastnostmi, výhodnějšími pro pacienta; 5. interpretovat klinickou závažnost lékové interakce, navrhnout postup jejího řešení; 6. interpretovat souvislost výskytu klinicky významného nežádoucího účinku a medikace pacienta; navrhnout postup řešení; 7. upozornit na zbytnou medikaci v kontextu principů evedence-based medicine; 8. upozornit na duplicitní medikaci; 9. navrhnout vhodnější lékové formy vzhledem ke stavu pacienta; 10. navrhnout vhodnější způsob podání léčiva vzhledem ke stavu pacienta.
Čím výkom končí Záznam do zdravotnické dokumentace pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 klinický famaceut 5 20 155,12 praxe 5 let
Celkem: 155,12
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Navýšení osob. nákladů Přímé + navýšení Režijní Celkem
155 16 171 60 231

Zpět na výpis