Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 05751

KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ MÍRY RIZIKOVOSTI PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 05751
Název KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ MÍRY RIZIKOVOSTI PACIENTA KLINICKÝM FARMACEUTEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
006 klinická farmacie 0 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem H - pouze při hospitalizaci
Omezení frekvencí 1/1 hospitalizaci
Doba trvání 15
Popis Zhodnocení medikace pacienta při příjmu do zdravotnického zařízení a určení míry rizikovosti pacienta ve vztahu k přítomným nebo potenciálním lékovým problémům.
Čím výkom začíná Zhodnocení lékové anamnézy klinickým farmaceutem při přijmu pacienta k hospitalizaci.
Obsah a rozsah výkonu Prostudování zdravotnické dokumentace hospitalizovaného pacienta klinickým farmaceutem při příjmu do zdravotnického zařízení se zaměřením na medikaci; 1. zhodnocení farmakoterapie- dávkovacího režimu, lékových forem, způsobu podávání léčiv a jednotlivých léčiv v kontextu ostatní medikace a diagnóz, uvedených ve zdravotnické dokumentaci pacienta; 2. zhodnocení farmakoterapie - dávkovacího režimu, lékových forem, způsobu podávání léčiv a dávkování jednotlivých léčiv ve vztahu k aktuálnímu stavu eliminačních orgánů, k aktuálním laboratorním výsledkům; 3. zhodnocení souvislosti aktuálních zdravotních problémů pacienta s užíváním nebo podáváním léků; 4. zhodnocení klinického významu lékové interakce či jejího rizika; 5. zhodnocení zbytné medikace na základě principů evidence-based medicine a doporučených postupů; 6. zhodnocení duplicitní medikace; 7. zhodnocení zápisu ordinace; 8. došetření problematických a neúplných informací ve vztahu k medikaci pacienta; 9. identifikace faktorů rizikových při změně medikace, identifikace léčiv rizikových při změně zdravotního stavu během hospitalizace pacienta.
Čím výkom končí Stanovením míry rizikovosti pacienta klinickým farmaceutem. a) pacient v nízkém riziku výskytu lékového problému během hospitalizace, pacient nemá identifikován žádný z rizikových faktorů ani žádné z rizikových léčiv a zhodnocená aktuální medikace nevyžaduje stanovení plánu racionalizace farmakoterapie klinickým farmaceutem b) pacient ve středním riziku výskytu lékového problému během hospitalizace; u pacienta je identifikován jeden nebo více rizikových faktorů či rizikových léčiv, ale z kontextu dokumentace jasně vyplývá, že aktuální medikace vzhledem ke stavu pacienta nevyžaduje změny v medikaci; c) pacient ve vysokém riziku výskytu lékového problému během hospitalizace; pacient, u kterého jeden nebo více identifikovaných rizikových faktorů/léčiv, a/nebo zhodnocená aktuální medikace ukazuje na nutnost řešení zjištěného problému při příjmu pacienta. Zápis do zdravotnické dokumentace pacienta.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 klinický farmaceut 5 15 127,974 praxe 5 let
Celkem: 127,97
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
128 47 175

Zpět na výpis