Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 04045

ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 04045
Název ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
014 klinická stomatologie 1050 3,82
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie W - hrazen za určitých podmínek
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
Doba trvání 30
Popis Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.
Čím výkom začíná Motivace k prevenci nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií.
Obsah a rozsah výkonu Instruktáž o pravidelném odstraňování základní škodliviny - zubního plaku - prostředky ústní hygieny: správná technika použití zubního kartáčku, zubní niti a zubního párátka, pravidelné používání fluoridovaných zubních past, správná skladba jídlelníčku, význam pravidelných preventivních stomatologických prohlídek.
Čím výkom končí Zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 A1, LIC ČSK 2 30 131,6304
Celkem: 131,63
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
132 115 247

Zpět na výpis