Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 04043

KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 04043
Název KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
014 klinická stomatologie 1050 3,82
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie W - hrazen za určitých podmínek
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí
Doba trvání 60
Popis Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.
Čím výkom začíná Motivace k prevenci nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií.
Obsah a rozsah výkonu Poučení o vzniku zubního kazu a parodontopatií a o nezbynosti pravidelného odstraňování základní škodliviny - zubního plaku. Instruktáž o správné technice čištění chrupu na modelu, poučení o používání fluoridovaných zubních past a o úpravě jídelníčku. Případně provedení výplachu dutiny ústní fluoridovým roztokem.
Čím výkom končí Zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 A1, LIC ČSK 2 60 263,2608
Celkem: 263,26
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
263 229 492

Zpět na výpis