Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 04042

KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 04042
Název KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
014 klinická stomatologie 1050 3,82
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
015 ortodoncie 3,82
605 orální a maxilofaciální chirurgie 3,65
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 45
Popis Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Čím výkom začíná Přijetí pacienta, cílená anamnéza.
Obsah a rozsah výkonu Konziliární nebo akutní vyšetření, na něž nemusí navazovat konkrétní výkon, zaměřené na konkrétní akutní problém na podkladě komplexního, ale orientačního vyšetření, léčebný záznam je stručný, obsahuje pracovní diagnózu, doporučení dalšího postupu léčby, případných diagnostických postupů.
Čím výkom končí Písemná záznam o výsledku cíleného vyšetření.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 A1,LIC ČSK 2 45 383,922 Osvědčení ČSK
Celkem: 383,92
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
61018 COATED VICRYL+NEEDL. 22MM(W9471) 0,01 ks 68,43 0,00 0,707
M4958 Paušál za agregované výkony 1 0 0,00 0
Celkem: 68,43 0,71
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
385 172 557

Zpět na výpis