Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 04041

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 04041
Název KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
014 klinická stomatologie 1050 3,82
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 7
Popis Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.
Čím výkom začíná Přijetí pacienta, anamnesa nynějšího onemocnění.
Obsah a rozsah výkonu Posouzení vývoje onemocnění, případných komplikací, zhodnocení dalších vyšetření, upřesnění diagnosy, léčby a dalšího postupu.
Čím výkom končí Písemná zpráva.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 A1,LIC ČSK 2 7 59,7212 Osvědčení ČSK
Celkem: 59,72
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
61018 COATED VICRYL+NEEDL. 22MM(W9471) 0,01 ks 68,43 0,00 0,707
M4958 Paušál za agregované výkony 1 0 0,00 0
Celkem: 68,43 0,71
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
60 27 87

Zpět na výpis