Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 04030

CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 04030
Název CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM STOMATOLOGEM
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
014 klinická stomatologie 1050 3,82
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem BOM - bez omezení
Omezení frekvencí bez omezení
Doba trvání 10
Popis Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyšetření.
Čím výkom začíná Přijetí pacienta, cílená anamnéza.
Obsah a rozsah výkonu Orientační, konziliární nebo akutní vyšetření na něž nemusí navazovat konkrétní výkon. Zahrnuje orientační vyšetření stavu chrupu, parodontu a ostatních tkání dutiny ústní zaměřené zejména na obtíže pacienta.
Čím výkom končí Stručný záznam do zdravotní dokumentace, event. písemná zpráva o výsledku cíleného vyšetření.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 A1,LIC ČSK 2 10 43,8768
Celkem: 43,88
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A000094 COATED VICRYL+NEEDL. 22MM(W9471) 0,01 návlek ? 68,43 0,00 0,6843
Celkem: 68,43 0,68
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
45 38 83

Zpět na výpis