Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02250

OTOSKOPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02250
Název OTOSKOPIE V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
Nepočítat režii
Poznámka Oboustranný výkon.
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,12
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 10
Popis Vyšetření zevního zvukovodu a bubínku otoskopem.
Čím výkom začíná Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, vysvětlení výkonu rodičům a pacientovi, v případě nespolupráce dětského pacienta vysvětlení doprovodu, jak pacienta držet; zapnutí otoskopu, nasazení příslušné velikosti spekula dle věku pacienta a velikosti zvukovodu
Obsah a rozsah výkonu Vyšetření zvukovodu a bubínku, zhodnocení nálezu pro přesné určení otoskopického nálezu u diagnóz: H 65 - nehnisavý zánět středního ucha, H 66 - hnisavý a neurčený zánět středního ucha, H60.9 – zánět zevního zvukovodu
Čím výkom končí Vyjmutím spekula ze zvukovodu, desinfekcí spekula dle hygienických norem, zápisem nálezu do zdravotní dokumentace
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD, VPL 10 85,316
Celkem: 85,32
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008279 otoskop 11 0 4 0 50,00 % 11 100,00 0,09
Celkem: 11 100,00 0,09
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
85 31 116

Zpět na výpis