Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02245

SLEDOVÁNÍ NOVOROZENECKÉ ŽLOUTENKY V ORDINACI PLDD METODOU TRANSKUTÁNNÍ BILIRUBINOMETRIE

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02245
Název SLEDOVÁNÍ NOVOROZENECKÉ ŽLOUTENKY V ORDINACI PLDD METODOU TRANSKUTÁNNÍ BILIRUBINOMETRIE
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den, 3/1 měsíc
Doba trvání 5
Popis Transkutánní koncentrace bilirubinu, která se vztahuje ke koncentraci sérového bilirubinu, může být okamžitě a neinvazivně změřena přiložením detektoru přístroje na pokožku novorozence. V případě hyperbilirubinemie slouží k monitoraci a případně indikaci dalšího vyšetření a terapii.
Čím výkom začíná Poučením zákonných zástupců dítěte. Zápisem požadavku do zdravotnické dokumentace, přípravou přístroje.
Obsah a rozsah výkonu Vlastní měření přiložením sondy na pokožku dítěte.
Čím výkom končí Vyhodnocením výsledku, zápisem do zdravotní dokumentace. Naplánováním další kontroly,ev. indikací doplňujících laboratorních vyšetření či odesláním dítěte k terapii.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 PLDD 5 42,658
Celkem: 42,66
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008278 Transkutánní bilirubinometr 10 2000 4 0 25,00 % 39 900,00 0,26
Celkem: 39 900,00 0,26
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
43 16 59

Zpět na výpis