Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02240

ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02240
Název ČASNÝ ZÁCHYT PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,12
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/život, v příp. nutnosti další zhodnocení 2/život
Doba trvání 15
Popis Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS). Výkon se provádí v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku, přičítá se k výkonu preventivní prohlídky (02022). Vyhodnocení dotazníku pro rodiče, na základě jeho vyhodnocení následuje vyplnění dalšího dotazníku lékařem spolu s rodičem dítěte, rozvaha dalšího postupu dle dosaženého skóre tj.: normální vývoj - bez dalšího opatření; přítomny některé patologické rysy, ale nesplňuje kritéria pro PAS - další zhodnocení s odstupem 6 měsíců; dítě dle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na PAS - odeslání k odbornému vyšetření. Součástí výkonu je zápis ve zdravotní dokumentaci a založený vyplněný dotazník ve zdravotnické dokumentaci.
Čím výkom začíná Vysvětlením účelu dotazníku rodiči, doprovázejícímu dítě.
Obsah a rozsah výkonu Vyšetření navazuje na jednotnou preventivní prohlídku v 18 měsících. Zhodnocení psychomotorického vývoje se zvláštním zřetelem na vyhledání problémů typických pro PAS, vyplnění dotazníku a jeho zhodnocení. Rozhodnutí o dalším postupu, podrobné poučení rodiče, případné vydání doporučení k odbornému vyšetření.
Čím výkom končí Záznamem výsledku do zdravotní dokumentace, založením dotazníku do zdravotní dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 15 127,974
Celkem: 127,97
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
Celkem: 0,00 0,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Body
Přímé Režijní Celkem
128 47 175

Zpět na výpis