Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02230

KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02230
Název KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ CRP (POCT)
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
003 LSPP 2,87
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 6/1 čtvrtletí
Doba trvání 5
Popis Kvantitativní stanovení CRP z plné krve. Rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie v situaci diferenciální diagnostiky bakteriálního a virového infektu. Případná kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení antibiotické terapie.
Čím výkom začíná Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, přípravou reagencií, analyzovaného vzorku a kontrol.
Obsah a rozsah výkonu Zapnutí přístroje, kalibrace pomocí magnetické karty, dávkování pufru do měřící kyvety, přidání vzorku nebo kontroly do kyvety s pufrem, měření blanku, přidání reagencie, inkubace, měření intenzity zákalu, odečtení výsledku z displeje přístroje, případný tisk pro archivaci. Podléhá systému externí a interní kontroly. Nezahrnuty inkubace delší než 5 min.
Čím výkom končí Vyhodnocením a zápisem do dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L2 3 2 9,65
Celkem: 9,65
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
P000002 Paušál PMAT k výkonu 02230 1 67,00 0,00 % 67,00
Celkem: 67,00 67,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
P0044 Přístroj pro kvant. stanov. CRP (QuikRead) 5 1500 0,2 0 100,00 % 25 000,00 11,28
Celkem: 25 000,00 11,28
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
78,28 9,65 16,40 104

Zpět na výpis