Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02222

PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02222
Název PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH
Nepočítat režii
Poznámka
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
103 diabetologie 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 10
Popis Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii.
Čím výkom začíná Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, zapnutím inkubátoru, poučením pacienta či jeho doprovodu o správném odběru moče, odběrem moče.
Obsah a rozsah výkonu Zapnutí inkubátoru, ponoření testovací destičky do odebrané moče, uzavření testovací destičky do ochranného obalu a uložení testu do inkubátoru, inkubace 16-24 hodin, odečtení výsledku.
Čím výkom končí Vyhodnocením a zápisem do zdravotnické dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 0 10 93,85
Celkem: 93,85
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A008412 Dip-slide test 1 32,00 0,00 % 32,00
Celkem: 32,00 32,00
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A008260 Inkubátor (kultivace dip-slide) 8 293 4 0 100,00 % 5 869,00 0,18
Celkem: 5 869,00 0,18
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
32,18 93,85 32,80 159

Zpět na výpis