Seznam zdravotních výkonů

Registrační list - 02220

RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI

Obsah registračního listu


Číslo výkonu 02220
Název RYCHLOTEST STREP A - PŘÍMÝ PRŮKAZ ANTIGENU STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREP A) V ORDINACI
Nepočítat režii
Poznámka - Strep A je vysoce citlivý marker pro přímé stanovení antigenu Streptococcus pyogenes ve výtěru z krku -racionalizace terapie antibiotiky – možnost cílené léčby – antibiotikem první volby pro léčbu infekce Streptococcus pyogenes je penicilin -nástroj účelné farmakoterapie – omezení neúčelné ATB terapie, omezení nárůstu rezistence na ATB -znalost výsledku ihned, ještě během vyšetření pacienta v ordinaci - Str. pyogenes je nejčastějším původcem bakteriálních tonsilofaryngitid, pokud není správně léčen, způsobuje vznik sterilních následků (postižení kloubů, srdce, ledvin)
Autorská odbornost
Kód Název Pořadí Sazba režie
002 praktické lékařství pro děti a dorost 1030 3,28
Další odbornost
Kód Název Sazba režie
001 všeobecné praktické lékařství 3,28
Kategorie P - hrazen plně
Omezení místem A - pouze ambulantně
Omezení frekvencí 1/1 den
Doba trvání 10
Popis Imunoturbidimetrické stanovení antigenu Streptococcus Pyogenes (Strep A) ve výtěru z krku. Výkon lze kombinovat s cíleným nebo kontrolním vyšetřením. Odebraný biologický materiál nelze současně odeslat do laboratoře.
Čím výkom začíná Zápisem požadavku do zdravotní dokumentace, kalibrací přístroje, přípravou reagencií, výtěrem z krku, přípravou analyzovaného vzorku.
Obsah a rozsah výkonu Zapnutí přístroje, kalibrace pomocí magnetické karty, odběr výtěru z krku odběrovým tamponem, extrakce antigenu, dávkování pufru do měřící kyvety, měření blanku, přidání reagencie, inkubace, měření intenzity zákalu, odečtení výsledku z displeje přístroje, zápis výsledku do zdravotní dokumentace, likvidace použitého materiálu.
Čím výkom končí Vyhodnocením a zápisem do zdravotní dokumentace.
Podmínky
Nositelé
Kategorie Funkce Praxe Cas Bodyaktualni Poznamka
L3 5 46,92
Celkem: 46,92
Materiály
Kód Název Doplněk Množství Jendotka Cena DPH Body
A002688 Souprava s kontrolním materiálem pro průkaz antigenu Strep A (50 ks) 0,02 1 vyšetření 4 235,00 0,00 % 84,70
Celkem: 4 235,00 84,70
Přípravky
Kód Název Doplněk ATC Omezení Množství Jednotka DPH Cena Body
Celkem: 0,00 0,00
Přístroje
Kód Název D.Ž. N.Ú. D.P. DPH Procento z času výkonu Cena Body
A002687 Přístroj pro přímé stanovení antigenu Strep A 10 3932,5 4 100,00 % 39 325,00 1,37
Celkem: 39 325,00 1,37
ZUM
Kód Název
ZULP
Kód Název
Bodová hodnota
Přímé Osobní Režijní Celkem
86,07 46,92 32,80 166

Zpět na výpis